Współpraca z organizacjami pozarządowymi

 

 

Osoba do kontaktu w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

 

Wydział Spraw Obywatelskich
Markiza Duda 
telefon: 32/624-92-40
e-mail: markiza.duda@libiaz.pl
pokój nr 110 (I piętro)