W związku z wyborem w dniu 24 listopada 2019 roku w sołectwie Gromiec sołtysa na kadencję 2019 – 2022, zachodzi konieczność wyboru członków Rady Sołeckiej w Gromcu w terminie 30 dni od dnia wyboru sołtysa.

Burmistrz Libiąża na podstawie Zarządzenia Nr 0050.168.VIII.2019 z dnia 28.11.2019 r. zwołuje zebranie wiejskie na dzień 14 grudnia 2019 roku, na godzinę 15.00 w Świetlicy w Gromcu, ul. Traugutta 1, dla wyboru Rady Sołeckiej w Gromcu.