W związku z upływającą kadencją sołtysa sołectwa Żarki, która mija 02.08.2019 r., zachodzi konieczność przeprowadzenia ponownych wyborów w terminie do 2 miesięcy od zakończenia kadencji. W związku z tym Burmistrz Libiąża wyznaczył ich termin na dzień 01.09.2019 r.

Wybory sołtysa sołectwa Żarki