Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Libiąż, którzy ukończyli 16 rok życia do oddania swojego głosu na zadanie, które zostało zgłoszone do III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Zadanie nosi tytuł „Zaprogramuj się na przyszłość – czyli język angielski i robotyka gwarancją sukcesu” i skierowane jest do uczniów szkół podstawowych z powiatu chrzanowskiego i oświęcimskiego.

W ramach zadania 120 uczniów będzie miało możliwość uczestniczenia w bezpłatnych zajęciach z robotyki i języka angielskiego pod okiem wykwalifikowanych nauczycieli, z wykorzystaniem atrakcyjnych pomocy dydaktycznych. Dzieci wezmą także udział w wycieczce do Centrum Nauki i Zabawy KLOCKOLAND w Krakowie. Zajęcia dla dzieci z naszej gminy będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 3 w Libiążu ul. Św. Barbary 5.
Aby inicjatywa mogła być zrealizowana, musi uzyskać wystarczającą ilość głosów, dlatego zachęcamy do głosowania w dniach od 10.09.2018r. do 05.10.2018r.
KOD ZADANIA: MZA03
NAZWA ZADANIA: Zaprogramuj się na przyszłość – czyli język angielski i robotyka gwarancją sukcesu
KWOTA ZADANIA: 224 960,00 zł
Głosować można:
• przez Internet (na stronie www.bo.malopolska.pl),
• na kartach do głosowania (urny będą dostępne w 23 lokalizacjach na terenie całej Małopolski m. in. w Chrzanowie – Urząd Miejski w Chrzanowie, al. Henryka 20; i w Oświęcimiu – Agenda Zamiejscowa UMWM ul. Jędrzeja Śniadeckiego 21) – można oddawać wypełnione karty w sekretariacie SP3 do dnia 30 września,
• a także za pośrednictwem poczty (przesyłając kartę na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków; koniecznie z dopiskiem: „Budżet Obywatelski”),
• głosować można tylko raz.
Wzór karty do głosowania dostępny jest na stronie internetowej www.bo.malopolska.pl lub w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 3 w Libiążu.
Zachęcamy wszystkich do oddania swojego głosu.