Gmina Libiąż, partner Programu ,,Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora’’ , zaprasza do udziału w VIII Międzynarodowych Senioraliach w Krakowie. Odbędą się 16 września w Parku Jordana.

Wydarzenie zainauguruje uroczysta msza święta w Kościele Mariackim, po której uczestnicy udadzą się do Parku Jordana w Krakowie. Tu odbędą się wykłady, bezpłatne badania i konsultacje. Wykłady na temat zdrowia, bezpieczeństwa, prawa i ekonomii oraz aktywizacji seniorów wygłoszą specjaliści w tych dziedzinach. Organizatorzy zaplanowali także część sportową i rozrywkową wraz z koncertem Alexandra Martineza pt. Największe Światowe Przeboje. Nie zabraknie także imprezy integracyjnej, którą poprowadzi DJ Wika. W ramach tegorocznych Senioraliów odbędzie się Pokaz Mody Stylowych Seniorek – laureatek konkursu Głosu Seniora.
VIII Międzynarodowe Senioralia w Krakowie to wspaniałe wydarzenie, którego celem jest kształtowanie i utrwalanie wśród seniorów postawy aktywnego obywatela, a także integrowanie poprzez budowanie świadomości ekonomicznej, prawnej, związanej z bezpieczeństwem oraz prozdrowotnej osób 60+.