W bieżącym roku Samorząd Województwa Małopolskiego realizuje trzecią już edycję Budżetu Obywatelskiego Małopolski. Doświadczenia pokazują, że inicjatywa cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców, zaś wykonane w ramach BO zadania dobrze służą Małopolanom.

Wśród działań przybliżających cel i zasady przedsięwzięcia przewidziane zostały w każdym powiecie warsztaty informacyjno – edukacyjne. Będą one dobrą okazją do uzyskania konkretnych informacji na temat możliwości udziału w projekcie.

Na spotkaniach będą obecni eksperci – pracownicy merytoryczni, którzy odpowiadają za ocenę projektów. Rozmowa z nimi pozwoli rozwiać wątpliwości, upewnić się czy wniosek jest zgodny z regulaminem, spełni wymagania formalne i prawne.
Miejsce i termin spotkania dla powiatu chrzanowskiego to  16 kwietnia 2018 r. (poniedziałek), godzina 17.00 –  Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie, ul. F. Focha 3.
Na spotkanie, które ma charakter otwarty organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców powiatu.
Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej: www.bo.malopolska.pl.