2 września (niedziela) 2018 roku odbędą się zebrania wiejskie w Żarkach i Gromcu. Zebranie w Żarkach rozpocznie się o godz. 14.30 (Dom Kultury, ul. Klubowa 50), a zebranie w Gromcu o godz. 16.30 (Świetlica, ul. Traugutta 1).

Rada Sołecka i Sołtys Żarek  serdecznie zapraszają na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się  w dniu 2 września (niedziela) 2018 roku o godz. 14.30  w Domu Kultury w Żarkach (ul. Klubowa 5).

 
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie zebrania wiejskiego, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Uchwała Zebrania Wiejskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 1/2017
w sprawie podziału środków Funduszu Sołeckiego dla Sołectwa Żarki na rok budżetowy 2018.
4. Uchwała Zebrania Wiejskiego w sprawie podziału środków Funduszu Sołeckiego dla Sołectwa Żarki na rok budżetowy 2019.
5. Podsumowanie zrealizowanych na rzecz sołectwa Żarki zadań gospodarczych w kadencji 2014 – 2018.
6. Wnioski do budżetu Gminy Libiąż na 2019 rok.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie zebrania wiejskiego.
***
Rada Sołecka i Sołtys Gromca serdecznie zapraszają na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się  w dniu 2 września (niedziela) 2018 roku  o godz. 16.30 w Świetlicy w Gromcu,  ul. Traugutta 1.
 
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie zebrania wiejskiego, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Uchwała Zebrania Wiejskiego w sprawie podziału środków Funduszu Sołeckiego dla Sołectwa Gromiec na rok budżetowy 2019.
4. Podsumowanie zrealizowanych na rzecz sołectwa Gromiec zadań gospodarczych w kadencji 2014 – 2018.
5. Wnioski do budżetu Gminy Libiąż na 2019 rok.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie zebrania wiejskiego.