PCUL Baner  UM2

04 01 17 Wszystkie Loga

Zapytania ofertowe w ramach projektu:

 

1) Merytoryczny nadzór projektu pn. „Przyjazny Cyfrowy Urząd w Libiążu”, współfinansowanego w ramach 2 Osi priorytetowej Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1. Elektroniczna administracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020