Zarządzenie nr 0050.515.VII.2018 Burmistrza Libiąża z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie przyznania nagród i wyróżnień sportowych w 2018 roku.

Zarządzenie Burmistrza Libiąża – LINK