Zarządzenie nr 0050.507.VII.2018 Burmistrza Libiąża z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych w 2018 roku.

 

 

Zarządzenie Burmistrza  Libiąża – LINK