Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”

Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Tytuł projektu: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Termin realizacji projektu: od 07.05.2020 r. do 07.11.2020 r.

Wnioskodawca: Gmina Libiąż

Całkowita wartość projektu: 79.999.88 zł

Kwota dofinansowania projektu: 79.999,88 zł

Gmina Libiąż 7 maja 2020 r. podpisała umowę o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Piorytetowa I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącą realizacji projektu pn. Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. W jej ramach uzyskano dofinansowanie w wysokości 79.999,88 zł ‑ 100% wydatków kwalifikowanych Projektu.


Dzięki otrzymanej dotacji, za kwotę: 78.002,04 zł, zakupiono: 26 nowych laptopów, 2 licencje 4 stanowiskowe programu antywirusowego, które trafią do:

1. Szkoły Podstawowej Nr 1 w Libiążu – 4 sztuki laptopów, 1 licencja 4 stanowiskowa programu antywirusowego;

2. Szkoły Podstawowej Nr 2 w Libiążu – 4 sztuki laptopów, 1 licencja 4 stanowiskowa programu antywirusowego;

3. Szkoły Podstawowej Nr 3 w Libiążu – 4 sztuki laptopów;

4. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu – 6 sztuk laptopów;

5. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gromcu – 4 sztuki laptopów;

6. Zespołu Szkół w Żarkach – 4 sztuki laptopów.

Dyrektorzy szkół przekażą sprzęt najbardziej potrzebującym uczniom i nauczycielom.