PL EN IT FR

www.wrotamalopolski.pl/NR/rdonlyres/74BAB602-0863-4F04-AD55-A2C76A085E8F/1136306/Ogloszenieoprzetargu.pdf 

   

 

Informacje i ogłoszenia wydziału AGGN

 

 

Nieruchomości gruntowe niezabudowane Gminy Libiąż mogące być przedmiotem zbycia (tel. 32/6249215, 6249229, e-mail: aggn@libiaz.pl)

 

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Libiążu, przy ul. Działkowej 1,  w Wydziale Architektury, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pok. nr 11, tel. 326249229/6249215, mail aggn@libiaz.pl).

Ogłoszenia o przetargach są  wywieszane na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Libiążu i na terenie gminy, opublikowane na stronie  internetowej www.libiaz.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej, a wyciąg z ogłoszeń również w prasie lokalnej.

 

 

 

LIBIĄŻ, ul. WSPÓLNA 

 

Nieruchomość położona w Libiążu, obręb Libiąż Mały przy ul. Wspólnej, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego stanowiąca własność Gminy Libiąż. Wpisana jest w księdze wieczystej nr KR1C/00092298/8 Sądu Rejonowego w Chrzanowie. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Oświęcimskiej w Libiążu zatwierdzony Uchwałą nr XXXI/230/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 20 października 2017 r. (Dz. Urz. Wojew. Małop. z 06.11.2017 poz. 6865). Zgodnie z ustaleniami planu nieruchomość położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową usługową, oznaczonym symbolem 1MNU. W dniu 06.03.2019 r. podane zostały do publicznej wiadomości ogłoszenia nieruchomości:

 

 

 • oznaczonej działką nr 5791/4 o pow. 0,0750 ha - za cenę 75 000,00 zł, która ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 23.04.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu, przy ul. Działkowej 1 (pok. 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 11 250,00 zł należy wpłacić do dnia 16.04.2019 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu Bank PEKAO S.A.  03 1240 4155 1111 0010 6069 7380 z dopiskiem "przetarg na sprzedaż dz. nr 5791/4".
 • oznaczonej działką nr 5791/5 o pow. 0,0755 ha - za cenę 75 500,00 zł, która ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 24.04.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu, przy ul. Działkowej 1 (pok. 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 11 325,00 zł należy wpłacić do dnia 17.04.2019 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380 z dopiskiem "przetarg na sprzedaż dz. nr 5791/5".
 • oznaczonej działką nr 5791/7 o pow. 0,0733 ha - za cenę 73 299,99 zł, która ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 25.04.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu, przy ul. Działkowej 1 (pok. 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 10 994,99 zł należy wpłacić do dnia 18.04.2019 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380 z dopiskiem "przetarg na sprzedaż dz. nr 5791/7".
 • oznaczonej działką nr 5791/8 o pow. 0,0727 ha -  za cenę 72 700,00 zł, która ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 26.04.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu, przy ul. Działkowej 1 (pok. 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 10 905,00 zł należy wpłacić do dnia 19.04.2019 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380 z dopiskiem "przetarg na sprzedaż dz. nr 5791/8".
 • oznaczonej działką nr 5791/9 o pow. 0,0996 ha -  za cenę 94 620,00 zł, która ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 29.04.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu, przy ul. Działkowej 1 (pok. 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 14 192,99 zł należy wpłacić do dnia 23.04.2019 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380 z dopiskiem "przetarg na sprzedaż dz. nr 5791/9".
 • oznaczonej działką nr 5791/13 o pow. 0,1047 ha -  za cenę 99 465,00 zł, która ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 30.04.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu, przy ul. Działkowej 1 (pok. 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 14 920,00 zł należy wpłacić do dnia 24.04.2019 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380 z dopiskiem "przetarg na sprzedaż dz. nr 5791/13".

Dostęp nieruchomości do ul. Wspólnej zostanie zagwarantowany poprzez działkę nr 5791/2 o pow. 0,1317 ha stanowiącą własność Gminy Libiąż – wydzieloną geodezyjnie pod drogę wewnętrzną. Obciążona zostanie na rzecz każdoczesnego właściciela ww. działek ograniczonym prawem rzeczowym tj. służebnością gruntową polegającą na prawie przejazdu, przechodu i umieszczeniu urządzeń przesyłowych. Służebność ta zostanie ustanowiona odpłatnie przy akcie notarialnym umowy sprzedaży ww. działek. 

 

 

  LIBIĄŻ, ul. MIESZKA I

 

Nieruchomość gruntowa położona w Libiążu, obręb Libiąż Wielki, przy ul. Mieszka I oznaczona działką nr 3775/9 o pow. 0,1262 ha  stanowi własność Gminy Libiąż. Wpisana jest w księdze wieczystej nr KR1C/00055223/1 Sądu Rejonowego w Chrzanowie.  Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy przeznaczona jest pod lokalizację jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. W dniu 20.02.2019 r. podane zostało do publicznej wiadomości ogłoszenie ww. nieruchomości - za cenę 105 434,37 zł, która ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 01.04.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu, przy ul. Działkowej 1 (pok. 112 na I piętrze). Wadium w kwocie 15 816,00 zł należy wpłacić do dnia 26.03.2019 r. na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380 z dopiskiem "przetarg na sprzedaż dz. nr 3775/9".

 

 

 

 

 

LIBIĄŻ, ul. WOLNOŚCI

 

Nieruchomości położone w Libiążu, obręb Libiąż Wielki przy ul. Wolności przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych  stanowiące własność Gminy Libiąż. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działki te przeznaczone zostały pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 

 

 • działka nr 3828/2 o pow. 0,0846 ha wraz z udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha;
 • działka nr 3828/3 o pow. 0,0888 ha wraz z udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha;
 • działka nr 3828/4 o pow. 0,0567 ha wraz z udziałem ½ części w działce nr 3828/6 o pow. 0,0126 ha i udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha;
 • działka nr 3828/5 o pow. 0,0539 ha wraz z udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha; 
 • działka nr 3828/7 o pow. 0,0592 ha wraz z udziałem ½ części w działce nr 3828/6 o pow. 0,0126 ha i udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha;
 • działka nr 3828/8 o pow. 0,0537 ha wraz z udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha; 
 • działka nr 3828/9 o pow. 0,0673 ha wraz z udziałem ½ części w działce nr 3828/11 o pow. 0,0126 ha i udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha;
 • działka nr 3828/10 o pow. 0,0616 ha wraz z udziałem 5/3168 części nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha; 
 • działka nr 3828/12 o pow. 0,0678 ha wraz z udziałem ½ części w działce nr 3828/11 o pow. 0,0126 ha i udziałem 5/3168 części nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha;
 • działka nr 3828/13 o pow. 0,0617 ha wraz z udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha; 
 • działka nr 3828/14 o pow. 0,1544 ha wraz z udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha;
 • działka nr 3828/15 o pow. 0,1459 ha wraz z udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha;
 • działka nr 3828/16 o pow. 0,1051 ha wraz z udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha;
 • działka nr 3828/17 o pow. 0,1374 ha wraz z udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha;
 • działka nr 3828/18 o pow. 0,1476 ha wraz z udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha; 
 • działki nr 3828/20 o pow. 0,0760 ha oraz nr 3828/19 o pow. 0,0127 ha wraz z udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha;
 • działka nr 3828/21 o pow. 0,0750 ha wraz z udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha; 
 • działka nr 3828/22 o pow. 0,0765 ha wraz z udziałem ½ części w działce nr 3828/24 o pow. 0,0130 ha i udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha;
 • działka nr 3828/23 o pow. 0,0711 ha wraz z udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha; 
 • działka nr 3828/25 o pow. 0,0764 ha wraz z udziałem ½ części w działce nr 3828/24 o pow. 0,0130 ha oraz z udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha;
 • działka nr 3828/26 o pow. 0,0761 ha wraz z udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha. 

 

Dostęp do drogi publicznej ul. Wolności w Libiążu dla każdej ww. działki zapewnia udział 5/3168 części w działce nr 1024/4 stanowiącej drogę dojazdową oraz odpowiednie służebności gruntowe.

 

 

LIBIĄŻ, ul. WILCZA

 

Nieruchomość położona w Libiążu, obręb Libiąż Wielki   przy ul. Wilczej, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  stanowiąca własność Gminy Libiąż. Wpisana jest w księdze wieczystej nr KR1C/00039992/4 Sądu Rejonowego w Chrzanowie. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie  z  decyzją o warunkach zabudowy działki te przeznaczone zostały pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 

 

 

 • działka nr 3779/3 o pow. 0,0950 ha;
 • działki nr 3779/4 o pow. 0,1064 ha i nr 929/4 o pow. 0,0055 ha; 
 • działka nr 3779/6 o pow. 0,0899 ha;
 • działka nr 3779/7 o pow. 0,0900 ha;
 • działka nr 3779/8 o pow. 0,0870 ha;
 • działka nr 3779/9 o pow. 0,0871 ha;
 • działka nr 3779/11 o pow. 0,0902 ha; 
 • działka nr 3779/13 o pow. 0,0903 ha;
 • działka nr 3779/15 o pow. 0,1044 ha;
 • działka nr 3779/16 o pow. 0,1181 ha;
 • działka nr 3779/17 o pow. 0,1231 ha;
 • działka nr 3779/19 o pow. 0,0844 ha;
 • działka nr 3779/20 o pow. 0,0850 ha;
 • działka nr 3779/21 o pow. 0,0788 ha;
 • działka nr 3779/22 o pow. 0,0952 ha;
 • działka nr 3779/23 o pow. 0,0959 ha.

 

Każdoczesny właściciel ww. działek uzyska prawo służebności gruntowej przejazdu, przechodu oraz poprowadzenia przyłączy technicznych, po nieruchomościach stanowiących własność Gminy Libiąż oznaczonych działkami nr 3779/25, 3779/24, 3779/1, 948/14 obręb Libiąż Wielki. Służebność przebiegać będzie całą długością i szerokością działki nr 3779/25 stanowiącej drogę wewnętrzną wpisanej w księdze wieczystej nr KR1C/00086537/1 Sądu Rejonowego w Chrzanowie, fragmentem działek nr 3779/24 (pow. służebności 0,0088 ha) i nr 3779/1 (pow. służebności 0,0030 ha) wpisanych w księdze wieczystej nr KR1C/00039992/4 Sądu Rejonowego w Chrzanowie oraz działką nr 948/14 (pow. służebności 0,0092 ha) wpisaną w księdze wieczystej nr KR1C/00092143/7 Sądu Rejonowego w Chrzanowie. Działki te są w części urządzone jako dojazd. Służebności ustanowione zostaną odpłatnie przy umowie przenoszącej własność ww. nieruchomości. 

 

 

 

LIBIĄŻ, ul. OBIEŻOWA 

 

Nieruchomość  oznaczona działką nr  2154/17 o pow. 0,0643 ha  położona w Libiążu, obręb Libiąż Mały przy ul. Obieżowej, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  i stanowi własność Gminy Libiąż. Prawo własności do nieruchomości wpisane jest w księdze wieczystej nr KR1C/00079166/7 Sądu Rejonowego w Chrzanowie. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona jest pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 

 

 

Dostęp nieruchomości do ul. Obieżowej zostanie zagwarantowany poprzez działki nr 2154/11 o pow. 0,0183 ha i 2154/16 o pow. 0,0141 ha stanowiące własność Gminy Libiąż – wydzielone geodezyjnie pod drogę wewnętrzną. Obciążone zostaną na rzecz każdoczesnego właściciela ww. działek ograniczonym prawem rzeczowym tj. służebnością gruntową polegającą na prawie przejazdu, przechodu i umieszczeniu urządzeń przesyłowych. Służebność ta zostanie ustanowiona przy akcie notarialnym umowy sprzedaży ww. działki. 

 

 

 

LIBIĄŻ, ul. KOLEJOWA

 

Nieruchomość położona w Libiążu. obręb Libiąż Mały przy ul. Kolejowej, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego stanowiąca własność Gminy Libiąż. Wpisana jest w księdze wieczystej nr KR1C/00034100/0 Sądu Rejonowego w Chrzanowie. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działki te przeznaczone zostały pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 

 

 • działka nr  5770/1 o pow. 0,0624 ha; 
 • działka nr 5770/2 o pow. 0,0503 ha;
 • działka nr 5770/3 o pow. 0,0780 ha;
 • działka nr 5770/4 o pow. 0,0792 ha;
 • działka nr 5770/5 o pow. 0,0666 ha;
 • działka nr 5770/6 o pow. 0,0559 ha;
 • działka nr 5770/7 o pow. 0,0511 ha.

 

Dostęp nieruchomości do ul. Kolejowej zostanie zagwarantowany poprzez działkę nr 5770/8 o pow. 0,0719 ha stanowiącą własność Gminy Libiąż – wydzieloną geodezyjnie pod drogę wewnętrzną. Obciążona ona zostanie na rzecz każdoczesnego właściciela ww. działek ograniczonym prawem rzeczowym tj. służebnością gruntową polegającą na prawie przejazdu, przechodu i umieszczeniu urządzeń przesyłowych. Służebność ta zostanie ustanowiona przy akcie notarialnym umowy sprzedaży ww. działek

 

 

 

 

LIBIĄŻ, ul. WOLNOŚCI

sprzedaż prawa użytkowania wieczystego

 

Do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przeznaczone jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Libiążu, obręb Libiąż Wielki przy ul. Wolności stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Libiąż do dnia 05.12.2089 r. 

 

 

 • działka nr 1550/115 o pow. 0,2036 ha z udziałem 1/12 cz. w dz. nr 1550/112 o pow. 0,0929 ha i 1550/91 o pow. 0,1108 ha;
 • działka nr 1550/116 o pow. 0,1936 ha z udziałem 1/12 cz. w dz. nr 1550/112 o pow. 0,0929 ha i 1550/91 o pow. 0,1108 ha.

Działki nr 1550/112 i 1550/91 o długości ok. 316,0 m i szerokości ok. 6,0 m, łącznej pow. 0,2037 ha, stanowią drogę wewnętrzną łączącą ul. Wolności z działkami nr 1550/115 i 1550/116.

   

 

 

LIBIĄŻ, ul. CHRZANOWSKA

sprzedaż prawa użytkowania wieczystego

 

Nieruchomość położona w  Libiążu, obręb Libiąż Mały przy ul. Chrzanowskiej (droga wojewódzka 933) o łącznej powierzchni 0,6047 ha  składająca się z działek nr 1565/48 o pow. 0,4357 ha i 1565/47 o pow. 0,1690 ha  stanowiąca własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Libiąż.  Dla nieruchomości obowiązuje UCHWAŁA NR XXXVII/246/2018 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Rouvroy w Libiążu. Działki w planie miejscowym położone są na terenie zabudowy usługowej 2U. Przeznaczenie podstawowe terenu 2U to: zabudowa usługowa, składy, magazyny. Przeznaczenie dopuszczalne: stacja paliw, myjnia samochodowa, miejsca do parkowania, drogi pożarowe, dojazdy, ciągi piesze, pieszo-rowerowe, rowerowe, dojścia, infrastruktura techniczna, zieleń urządzona, obiekty małej architektury. Na terenie 2U obowiązuuje zakaz lokalizacji otwartych placów składowych materiałów budowlanych; budynków garażowych wolno stojących i zespołów garaży;  obiektów handlowych o  powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m², handlu giełdowego i targowiskowego, składowania i magazynowania poza budynkami materiałów i towarów budowlanych związanych z prowadzeniem usług handlu. Nakazuje się w terenie 2U przestrzeganie ograniczeń w zagospodarowaniu terenów położonych w sąsiedztwie: sieci i urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z obowiązującymi wymaganiami przepisów ustawy Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi do tej ustawy związanych z zachowaniem bezpieczeństwa i dostępu do sieci, zgodnie z warunkami technicznymi usytuowania danej sieci, zagospodarowania terenu i usytuowania obiektów budowlanych w sąsiedztwie danej sieci w zależności od jej rodzaju i parametrów oraz linii kolejowej zgodnie z przepisami ustawy o transporcie kolejowym. Nieruchomość znajduje się bowiem w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej, linii kolejowej Zakładu Górniczego Janina w Libiążu oraz w strefie oddziaływania linii wysokiego napięcia 220 kV. Sąsiedztwo to powoduje ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, którego sposób należy uzgodnić m.in. z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie;  Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Południe S.A. w Katowicach; Tauron Wydobycie S.A. w Jaworznie. Szczegółowe ustalenia planu miejscowego dostpne są na stronie mi.in. www.libiaz.pl  w zakładce dokumenty planistyczne. 

 

 

 

   

 

 

LIBIĄŻ, ul. ORZESZKOWEJ

Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Orzeszkowej o pow. 0,1793 ha  przeznaczona zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  Połowa działki, od strony drogi publicznej  zajęta jest przez słupy energetyczne ŚN i nN. W części tej można lokalizować zabudowania gospodarczo-garażowe. Pozostała częśc działki  możliwa pod lokalizację budynku mieszkalnego. 

 

 

 

 

 

ŻARKI, ul. KALISKA 

 

Nieruchomość położona w Żarkach przy ul. Kaliskiej, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego stanowiąca własność Gminy Libiąż. Wpisana jest w księdze wieczystej nr KR1C/00056526/2 Sądu Rejonowego w Chrzanowie. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działki te przeznaczone zostały pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 

 

 • działka nr  4236/4 o pow. 0,1296 ha wraz z udziałem ½ części w dz. 4236/5 o pow. 0,0188 ha; 
 • działka nr  4236/6 o pow. 0,1308 ha wraz z udziałem ½ części w dz. 4236/5 o pow. 0,0188 ha. 

   

 

 

  ŻARKI, ul. DASZYŃSKIEGO I POPRZECZNA

 

Nieruchomość położona w Żarkach przy ul. Daszyńskiego i Poprzecznej, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego stanowiąca własność Gminy Libiąż. Wpisana jest w księdze wieczystej nr KR1C/00054395/0 Sądu Rejonowego w Chrzanowie. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i i nie ustalono w drodze decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.   

 

 • działka nr 1099/19 o pow. 0,0799 ha;
 • działka nr 1099/20 o pow. 0,0800 ha.

 

 

 

 

  ŻARKI, ul. TRYLOGII

Nieruchomość  położona w Żarkach, przy ul. Trylogii oznaczona działką nr 2475/38  o pow. 0,1663  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 

 

   

 

 

 

  ŻARKI, ul. REYMONTA

Nieruchomość  położona w Żarkach, przy ul. Reymonta oznaczona działką nr 1622/3 o pow. 0,1092  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

   

 

Nieruchomość  położona w Żarkach, przy ul. Reymonta oznaczona działką nr 1622/4 o pow. 0,1832  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

   

 

Nieruchomość  położona w Żarkach, przy ul. Reymonta oznaczona działką nr 1622/2 o pow. 0,1098  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

   

 

 

 

GROMIEC, ul. HUSARSKA

 

Nieruchomość położona w Gromcu przy ul. Husarskiej, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego stanowiąca własność Gminy Libiąż. Wpisana jest w księdze wieczystej nr KR1C/00065009/8 Sądu Rejonowego w Chrzanowie. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Działki nr 582/14 i 582/12 zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy przeznaczone są pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

 

 

 • oznaczonej działką nr 582/13 o pow. 0,1405 ha.
 • oznaczonej działką nr 582/14 o pow. 0,1201 ha.
 • oznaczonej działką nr 582/15 o pow. 0,1608 ha.
 • oznaczonej działką nr 582/17 o pow. 0,1217 ha.

 

Załączniki

JP.jpg »

kaliska3.jpg »

kaliska2.jpg »

kaliska1.jpg »

Kaliska.pdf »

 
powrót

© 2008-2019 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.