PL EN IT FR

www.wrotamalopolski.pl/NR/rdonlyres/74BAB602-0863-4F04-AD55-A2C76A085E8F/1136306/Ogloszenieoprzetargu.pdf 

 

Informacje i ogłoszenia wydziału AGGN

 

 

Nieruchomości gruntowe niezabudowane Gminy Libiąż mogące być przedmiotem zbycia

(tel. 32/6249215, 6249229, e-mail: aggn@libiaz.pl)

 

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Libiążu, przy ul. Działkowej 1,  w Wydziale Architektury, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pok. nr 11, tel. 326249229/6249215, mail aggn@libiaz.pl).

Ogłoszenia o przetargach są  wywieszane na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Libiążu i na terenie gminy, opublikowane na stronie  internetowej www.libiaz.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej, a wyciąg z ogłoszeń również w prasie lokalnej.

 

   

Nieruchomość położona w Libiążu, przy ul. Chrzanowskiej (droga wojewódzka nr 933) oznaczona działką nr 1565/48 o pow. 0,4357 ha.

 

 

 

 

Nieruchomość gruntowa położona w Żarkach, przy ul. Daszyńskiego oznaczona działką nr 1099/19 o pow. 0,0799 ha stanowi własność Gminy Libiąż. Wpisana jest w księdze wieczystej nr KR1C/00054395/0 Sądu Rejonowego w Chrzanowie. Nie obowiązuje dla niej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i nie ustalono w drodze decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 

 

 

 

Nieruchomośc gruntowa położona w Żarkach, przy ul. Poprzecznej/ Daszyńskiego oznaczona działką nr 1099/20 o pow. 0,0800 ha   stanowi własność Gminy Libiąż. Wpisana jest w księdze wieczystej nr KR1C/00054395/0 Sądu Rejonowego w Chrzanowie. Nie obowiązuje dla niej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i nie ustalono w drodze decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieogranicznego.

 

   

 

Nieruchomość gruntowa położona w Libiążu, obręb Libiąż Wielki, przy ul. Mieszka I oznaczona działką nr 3775/9 o pow. 0,1262 ha  stanowi własność Gminy Libiąż. Wpisana jest w księdze wieczystej nr KR1C/00055223/1 Sądu Rejonowego w Chrzanowie.  Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy przeznaczona jest pod lokalizację jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

     

Nieruchomość gruntowa położona w Żarkach, przy ul. Kaliskiej oznaczona działką nr 4236/6 o pow. 0,1308 ha wraz z udziałem 1/2 cz. w działce nr 4236/5 o pow. 0,0188 ha stanowi własność Gminy. Wpisana jest w księdze wieczystej nr KR1C/00056526/2 Sądu Rejonowego w Chrzanowie.  Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka oznaczona nr 4236/6 przeznaczona została pod zabudowę jednorodzinną mieszkaniową, natomiast działka nr 4236/5 stanowi dojazd do ww. działki. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego niegraniczonego.
 

 

 

Nieruchomość gruntowa położona w Żarkach przy ul. Kaliskiej, oznaczona działką nr 4236/4 o pow. 0,1296 ha wraz z udziałem 1/2 cz. w działce nr 4236/5 o pow. 0,0188 ha stanowi własność Gminy. Wpisana jest w księdze wieczystej nr KR1C/00056526/2 Sądu Rejonowego w Chrzanowie.  Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka oznaczona nr 4236/4 przeznaczona została pod zabudowę jednorodzinną mieszkaniową, natomiast działka nr 4236/5 stanowi dojazd do ww. działki. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przeatargu ustnego nieograniczonego.

 

 

 

Nieruchomości położone w Libiążu, obręb Libiąż Wielki przy ul. Wolności przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych. 

 

 

 • oznaczona działką nr 3828/1 o pow. 0,0844 ha wraz z udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha.
 • oznaczona działką nr 3828/2 o pow. 0,0846 ha wraz z udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha.
 • oznaczona działką nr 3828/3 o pow. 0,0888 ha wraz z udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha.
 • oznaczona działką nr 3828/4 o pow. 0,0567 ha wraz z udziałem ½ części w działce nr 3828/6 o pow. 0,0126 ha i udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha.
 • oznaczona działką nr 3828/5 o pow. 0,0539 ha wraz z udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha.
 • oznaczona działką nr 3828/7 o pow. 0,0592 ha wraz z udziałem ½ części w działce nr 3828/6 o pow. 0,0126 ha i udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha.
 • oznaczona działką nr 3828/8 o pow. 0,0537 ha wraz z udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha.
 • oznaczona działką nr 3828/9 o pow. 0,0673 ha wraz z udziałem ½ części w działce nr 3828/11 o pow. 0,0126 ha i udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha.
 • oznaczona działką nr 3828/10 o pow. 0,0616 ha wraz z udziałem 5/3168 części nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha.
 • oznaczona działką nr 3828/12 o pow. 0,0678 ha wraz z udziałem ½ części w działce nr 3828/11 o pow. 0,0126 ha i udziałem 5/3168 części nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha.
 • oznaczona działką nr 3828/13 o pow. 0,0617 ha wraz z udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha.
 • oznaczona działką nr 3828/14 o pow. 0,1544 ha wraz z udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha.
 • oznaczona działką nr 3828/15 o pow. 0,1459 ha wraz z udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha.
 • oznaczona działką nr 3828/16 o pow. 0,1051 ha wraz z udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha.
 • oznaczona działką nr 3828/17 o pow. 0,1374 ha wraz z udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha.
 • oznaczona działką nr 3828/18 o pow. 0,1476 ha wraz z udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha.
 • oznaczona działkami nr 3828/20 o pow. 0,0760 ha oraz nr 3828/19 o pow. 0,0127 ha wraz z udziałe 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha.
 • oznaczona działką nr 3828/21 o pow. 0,0750 ha wraz z udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha.
 • oznaczona działką nr 3828/22 o pow. 0,0765 ha wraz z udziałem ½ części w działce nr 3828/24 o pow. 0,0130 ha i udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha.
 • oznaczona działką nr 3828/23 o pow. 0,0711 ha wraz z udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha.
 • oznaczona działką nr 3828/25 o pow. 0,0764 ha wraz z udziałem ½ części w działce nr 3828/24 o pow. 0,0130 ha oraz z udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha.
 • oznaczona działką nr 3828/26 o pow. 0,0761 ha wraz z udziałem 5/3168 części w nieruchomości oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha.

 

Nieruchomość położona w Libiążu, obręb Libiąż Wielki   przy ul. Wilczej, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  stanowiąca własność Gminy. Wpisana jest w księdze wieczystej nr KR1C/00039992/4 Sądu Rejonowego w Chrzanowie. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie  z  decyzją o warunkach zabudowy działki te przeznaczone zostały pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 

 

 

 • oznaczona działką nr 3779/3 o pow. 0,0950 ha.
 • oznaczona działkami nr 3779/4 o pow. 0,1064 ha i nr 929/4 o pow. 0,0055 ha.
 • oznaczona działką nr 3779/6 o pow. 0,0899 ha.
 • oznaczona działką nr 3779/7 o pow. 0,0900 ha.
 • oznaczona działką nr 3779/8 o pow. 0,0870 ha.
 • oznaczona działką nr 3779/9 o pow. 0,0871 ha.
 • oznaczona działką nr 3779/11 o pow. 0,0902 ha.
 • oznaczona działką nr 3779/13 o pow. 0,0903 ha.
 • oznaczona działką nr 3779/14 o pow. 0,0949 ha.
 • oznaczona działką nr 3779/15 o pow. 0,1044 ha.
 • oznaczona działką nr 3779/16 o pow. 0,1181 ha.
 • oznaczona działką nr 3779/17 o pow. 0,1231 ha.
 • oznaczona działką nr 3779/18 o pow. 0,0623 ha.
 • oznaczona działką nr 3779/19 o pow. 0,0844 ha.
 • oznaczona działką nr 3779/20 o pow. 0,0850 ha.
 • oznaczona działką nr 3779/21 o pow. 0,0788 ha.
 • oznaczona działką nr 3779/22 o pow. 0,0952 ha.
 • oznaczona działką nr 3779/23 o pow. 0,0959 ha.

 

Nieruchomość gruntowa położona w Libiążu, obręb Libiąż Wielki przy ul. Krakowskiej oznaczona działką nr 3791/14 o pow. 0,2460 ha wraz z udziałem 1/27 cz. w działce 1886/6 o pow. 0,1340 ha - przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Nie obowiązuje dla niej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Jest niezabudowana, nieuzbrojona. Istnieje możliwość przyłączenia działki do sieci elektroenergetycznej oraz do sieci gazowej. W  przypadku sieci gazowej istnieje konieczność jej rozbudowy i budowy przyłączy gazu. W  obrębie ww. nieruchomości brak jest sieci kanalizacji sanitarnej. Istnieje natomiast możliwość przyłączenia  działek do sieci wodociągowej.    Droga dojazdowa do działki nr 3791/14 nie jest urządzona i nie posiada włączenia (zjazdu) do drogi wojewódzkiej.  Nabywca w akcie notarialnym zobowiązany zostanie   do  partycypowania w kosztach budowy ww. drogi stosownie do udziału w działce nr 1886/6. 

 

   

     

Nieruchomość gruntowa położona w Libiążu, obręb Libiąż Wielki przy ul. Krakowskiej oznaczona działką nr 3791/15 o pow. 0,2438 ha  wraz z udziałem 1/27 cz. w działce 1886/6 o pow. 0,1340 ha oraz udziałach po 1/5 cz. w dz. 3791/10  o pow. 0,0300 ha i 3791/12  o pow. 0,0236 ha - przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Nie obowiązuje dla niej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Jest niezabudowana, nieuzbrojona.  Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci elektroenergetycznej oraz do sieci gazowej. W  przypadku sieci gazowej istnieje konieczność jej rozbudowy i budowy przyłączy gazu. W  obrębie ww. nieruchomości brak jest sieci kanalizacji sanitarnej. Istnieje natomiast możliwość przyłączenia działek do sieci wodociągowej. Droga dojazdowa do działki nr 3791/15 nie jest urządzona i nie posiada włączenia (zjazdu) do drogi wojewódzkiej. Nabywca w akcie notarialnym zobowiązany zostanie do  partcypowania w kosztach budowy ww. drogi stosownie do udziału w działkach nr 1886/6, 3791/10, 3791/12. 

 

 

 

Nieruchomość gruntowa położona w Libiążu, obręb Libiąż Wielki przy ul. Krakowskiej oznaczona działką nr 3791/16 o pow. 0,2415 ha  wraz z udziałem 1/27 cz. w działce 1886/6  o pow.0,1340 ha oraz udziałach po 1/5 cz. w dz. 3791/10  o pow.0,0300 ha i 3791/12  o pow. 0,0236 ha - przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Nie obowiązuje dla niej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Jest niezabudowana, nieuzbrojona.  Istnieje możliwość przyłączenia działki do sieci elektroenergetycznej oraz do sieci gazowej. W  przypadku sieci gazowej istnieje konieczność jej rozbudowy i budowy przyłączy gazu. W  obrębie ww. nieruchomości brak jest sieci kanalizacji sanitarnej. Istnieje natomiast możliwość przyłączenia  działek do sieci wodociągowej.    Na terenie działki nr 3791/16 zlokalizowany jest słup energetyczny i przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia. Linia energetyczna proponowana jest do przebudowy, w wyniku której: zlikwidowany zostanie słup SN, zabudowany zostanie w granicy ww. działki 3791/18 słup ŚN i poprowadzona zostanie wzdłuż zachodniej granicy tej działki   linia kablowa SN, zgodnie z treścią służebności opisanej w księdze wieczystej KR1C/00053869/7. Droga dojazdowa do działki 3791/16 nie jest urządzona i nie posiada włączenia (zjazdu) do drogi wojewódzkiej.    Nabywca w akcie notarialnym zobowiązany zostanie    do  parcytypowania w kosztach budowy ww. drogi stosownie do udziału w działkach nr 1886/6, 3791/10, 3791/12. 

 

 

 

Nieruchomość gruntowa położona w Libiążu, obręb Libiąż   Wielki przy ul. Krakowskiej, oznaczona działką nr 3791/17 o pow. 0,2826 ha  wraz z udziałem 1/27 cz. w dz. 1886/6  o pow.0,1340 ha oraz  udziałach po 1/5 cz. w dz. 3791/10  o pow. 0,0300 ha i 3791/12  o pow.0,0236 ha - przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Nie obowiązuje dla niej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy przeznaczona jest pod zabudowę usługową. Jest niezabudowana, nieuzbrojona. Istnieje możliwość przyłączenia działki do sieci elektroenergetycznej oraz do sieci gazowej. W  przypadku sieci gazowej istnieje konieczność jej rozbudowy i budowy przyłączy gazu. W  obrębie ww. nieruchomości brak jest sieci kanalizacji sanitarnej. Istnieje natomiast możliwość przyłączenia  działek do sieci wodociągowej.    Droga dojazdowa do działki nr 3791/17 nie jest urządzona i nie posiada włączenia (zjazdu) do drogi wojewódzkiej. Nabywca w akcie notarialnym zobowiązany zostanie    do  partycypowania w kosztach budowy ww. drogi stosownie do udziału w działkach nr 1886/6, 3791/10, 3791/12. 

   

 

 

Nieruchomość gruntowa położona w Libiążu, obręb Libiąż Wielki, przy ul. Krakowskiej oznaczona działką nr 3791/18 o pow. 0,2872 ha wraz z udziałem 1/27 cz. w dz. 1886/6 o pow.0,1340 ha oraz udziałach po 1/5 cz. w działkach nr 3791/10 o pow.0,0300 ha i nr 3791/12 o pow.0,0236 ha - przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Nie obowiązuje dla niej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy przeznaczona jest pod zabudowę usługową. Jest niezabudowana, nieuzbrojona. Istnieje możliwość przyłączenia działki do sieci elektroenergetycznej oraz do sieci gazowej. W przypadku sieci gazowej istnieje konieczność jej rozbudowy i budowy przyłączy gazu. W obrębie ww. nieruchomości brak jest sieci kanalizacji sanitarnej. Istnieje natomiast możliwość przyłączenia działek do sieci wodociągowej. Na terenie działki nr 3791/18 zlokalizowany jest słup energetyczny i przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia. Linia energetyczna proponowana jest do przebudowy, w wyniku której: zlikwidowany zostanie słup SN, zabudowany zostanie w granicy ww. działki słup ŚN i poprowadzona zostanie wzdłuż granicy zachodniej działki linia kablowa SN, zgodnie z treścią służebności opisanej w księdze wieczystej KR1C/00053869/7. Droga dojazdowa do działki 3791/18 nie jest urządzona i nie posiada włączenia (zjazdu) do drogi wojewódzkiej. Nabywca w akcie notarialnym zobowiązany zostanie do partycypowania w kosztach budowy ww. drogi stosownie do udziału w działkach nr 1886/6, 3791/10, 3791/12.

 

       

 

Nieruchomość  położona w Libiążu, przy ul. Orzeszkowej o pow. 0,1793 ha  przeznaczona zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  Połowa działki, od strony drogi publicznej  zajęta jest przez słupy energetyczne ŚN i nN. W części tej można lokalizować zabudowania gospodarczo-garażowe. Pozostała częśc działki  możliwa pod lokalizację budynku mieszkalnego. 

 

 

 

Nieruchomość  położona w Żarkach, przy ul. Trylogii oznaczona działką nr 2475/38  o pow. 0,1663  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 

 

   

 

Nieruchomość  położona w Żarkach, przy ul. Reymonta oznaczona działką nr 1622/3 o pow. 0,1092  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

   

 

Nieruchomość  położona w Żarkach, przy ul. Reymonta oznaczona działką nr 1622/4 o pow. 0,1832  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

   

 

Nieruchomość  położona w Żarkach, przy ul. Reymonta oznaczona działką nr 1622/2 o pow. 0,1098  ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

   

 

Nieruchomość gruntowa położona w Gromcu, przy ul. Husarskiej oznaczona działką nr  582/11 o pow. 0,1186  ha  wraz z 1/2 udziału w działce nr 582/12 stanowi własność Gminy. Wpisana jest w księdze wieczystej nr KR1C/00065009/8  Sądu Rejonowego w Chrzanowie. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Działka nr 582/12 objęta jest decyzją o warunków zabudowy. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

   

 

 

Nieruchomość gruntowa położona w Gromcu, przy ul. Husarskiej oznaczona działką nr  582/13 o pow. 0,1405  ha stanowi własność Gminy.  Wpisana jest w księdze wieczystej nr KR1C/00065009/8 Sądu Rejonowego w Chrzanowie. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i nie ustalono w drodze decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

 

Nieruchomość gruntowa położona w Gromcu, przy ul. Husarskiej oznaczona działką nr  582/14 o pow. 0,1201  ha wraz z 1/2 udziału w działce nr 582/12 stanowi własność Gminy.  Wpisana jest w księdze wieczystej nr KR1C/00065009/8 Sądu Rejonowego w Chrzanowie. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy przeznaczona jest pod lokalizację jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej wraz z obiektami infrastruktury technicznej. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

   

 

Nieruchomość gruntowa położona w Gromcu, przy ul. Husarskiej/Dragonów oznaczona działką nr  582/15 o pow. 0,1608  ha stanowi własność Gminy.  Wpisana jest w księdze wieczystej nr KR1C/00065009/8 Sądu Rejonowego w Chrzanowie. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i nie ustalono w drodze decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

   

 

Nieruchomość gruntowa położona w Gromcu, przy ul. Dragonów oznaczona działką nr  582/17 o pow. 0,1217  ha stanowi własność Gminy.  Wpisana jest w księdze wieczystej nr KR1C/00065009/8 Sądu Rejonowego w Chrzanowie. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i nie ustalono w drodze decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

   

 

 

Załączniki

JP.jpg »

Orzeszkowa2.jpg »

Orzeszkowa1.jpg »

kaliska3.jpg »

kaliska2.jpg »

kaliska1.jpg »

Kaliska.pdf »

 
powrót

© 2008-2018 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.