Przebudowa dróg – informacja z dnia 23.11.2017 r.

Burmistrz Libiąża informuje o zamiarze rozpoczęcia w 2018 r. przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Libiąż: ul. 9 Maja, Głowackiego, Majowa, Drozdowa, Kolorowa, Jaskrowa, Skarbnika i Gwarków w Libiążu oraz Zuchów w Żarkach. W związku z powyższym istnieje możliwość zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego w tych drogach. Powyższe zgłoszenie należy dokonać w Urzędzie Miejskim w…

Przebudowa dróg – informacja z dnia 01.12.2017 r.

Burmistrza Libiąża o zamiarze przystąpienia w 2018 r. do przygotowania dokumentacji projektowej na budowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na os. Flagówka w Libiążu łączącej z Al. Jana Pawła II, dla zadania pod nazwą: „Budowa gminnej drogi dojazdowej do istniejących i nowych terenów inwestycyjnych na os. Flagówka w Libiążu” oraz przebudowy ul. Krokusowej w Libiążu.

Ile zapłacimy za śmieci

Ile zapłacimy za śmieci ? 17 grudnia br. w Biurze Międzygminnego Związeku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini “Gospodarka Komunalna”odbyła się konferencja prasowa, na której została zaprezentowana kalkulacja stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców gmin Chrzanowa, Libiąża i Trzebini. W ramach uiszczonej opłaty będzie można oddawać każdą ilość wytworzonych odpadów zmieszanych, selektywnie zebranych oraz zielonych! Gdy…