Ważna informacja dla przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze gminy Libiąż

Na mocy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. 2018 poz. 1162) nastąpiła zamiana w sposobie działania specjalnych stref ekonomicznych. Obecna pomoc publiczna w postaci zwolnienia w podatku dochodowym będzie możliwa do uzyskania przez przedsiębiorców, zarówno na gruntach publicznych, jak i prywatnych, po spełnieniu przez nich kryteriów ilościowych i jakościowych. Minimalna…