„ABC zarządzania wolontariatem”

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza przedstawicieli małopolskich NGOs i instytucji odpowiedzialnych za koordynację pracy wolontariuszy do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu „ABC zarządzania wolontariatem”,  które odbędzie się dnia 23 października 2018 r. w Krakowie o godz: 9:00-16:00. Szkolenie  dedykowane jest koordynatorom, którzy na co dzień współpracują z  wolontariuszami w organizacjach pozarządowych oraz instytucjach, które zgodnie z prawem…