Pokazy efektywnego i ekonomicznego palenia węglem i drewnem w piecach na paliwo stałe

W niedzielę 16 grudnia 2018 r. na terenie sołectw Gromiec i Żarki odbyły się pokazy efektywnego i ekonomicznego palenia węglem i drewnem w piecach na paliwo stałe. Pokazy zostały zorganizowane przez Gminę Libiąż w ramach kampanii edukacyjnej promującej wśród mieszkańców poczucie odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego oraz postawy proekologiczne. Kampania edukacyjna odbywa się w związku…