Organizacja letniego, wyjazdowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Libiąż w czasie wakacji 2018 r.

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450) Burmistrz Libiąża ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, wraz z udzieleniem…

Ostrzeżenie meteorologiczne o intensywnych opadach deszczu i burzach

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 11:00 dnia 16.05.2018 r. do godz. 23:00 dnia 17.05.2018 r., na obszarze województwa małopolskiego, prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu okresami umiarkowanym. Prognozowana suma opadów za okres obowiązywania ostrzeżenia od 35 mm do 50 mm, lokalnie do 80 mm. Prognozowane jest także wystąpienie w…

Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego

Rusza nabór propozycji zadań do realizacji w ramach trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. W tym roku Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył 8 milionów złotych na realizację pomysłów mieszkańców naszego województwa. Projekty zgłaszać można do 6 czerwca 2018 r. Budżet obywatelski pozwala mieszkańcom Województwa decydować o tym na co wydać pieniądze. Mieszkańcy mogą nie tylko wybierać zadania, które mają być…

Wysoka lokata Gminy Libiąż w kolejnym rankingu

Na IV Europejski Kongres Samorządów eksperci z krakowskiej Regionalnej Izby Obrachunkowej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przygotowali Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego. Wysoką lokatę zajęła w nim Gmina Libiąż. Ranking został opracowany w podziale na 5 kategorii: gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, miasta na prawach powiatu i powiaty ziemskie. Przy ich ocenie wzięto pod uwagę następujące wskaźniki…

Konsultacje w sprawie możliwości pozyskiwania dotacji z Funduszów Europejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Urząd Miejski w Libiążu zapraszają mieszkańców Gminy Libiąż na konsultacje z tematyki pozyskiwania dotacji  z Funduszy Europejskich. Termin dyżuru to 17 maja 2018 roku (czwartek), godz. 8.30-11.00 Miejsce: Urząd Miejski w Libiążu, ul. Działkowa 1, sala narad Zapraszamy osoby oraz instytucje zainteresowane: – preferencyjnymi pożyczkami na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej, –…

Uroczystości z okazji Święta Trzeciego Maja

W Libiążu odbyły się uroczystości z okazji 227. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Tradycyjnie uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej odprawionej w intencji Ojczyzny w kościele pw. Św. Barbary. W czasie nabożeństwa usłyszeć można było Górniczą Orkiestrę Dętą ZG „Janina” i chór Canticum Canticorum. Po mszy nastąpiło okolicznościowe spotkanie przy pomniku Tadeusza Kościuszki. Kwiaty przy nim…

Rowerami dla Niepodległej

Ponad 140 osób wzięło udział w pierwszym z trzech zaplanowanych w tym roku rajdów rowerowych z cyklu „100 km na 100-lecie Niepodległości”. Imprezy łączą elementy patriotyzmu związane z przypadającą na ten rok setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości oraz propagowanie aktywności fizycznej w jej rekreacyjnej formie. Rajdy organizuje Libiąskie Centrum Kultury przy wsparciu członków grupy rowerowej…