Przebudowa dróg – informacja z dnia 23.11.2017 r.

Burmistrz Libiąża informuje o zamiarze rozpoczęcia w 2018 r. przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Libiąż: ul. 9 Maja, Głowackiego, Majowa, Drozdowa, Kolorowa, Jaskrowa, Skarbnika i Gwarków w Libiążu oraz Zuchów w Żarkach. W związku z powyższym istnieje możliwość zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego w tych drogach. Powyższe zgłoszenie należy dokonać w Urzędzie Miejskim w…

Przebudowa dróg – informacja z dnia 01.12.2017 r.

Burmistrza Libiąża o zamiarze przystąpienia w 2018 r. do przygotowania dokumentacji projektowej na budowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na os. Flagówka w Libiążu łączącej z Al. Jana Pawła II, dla zadania pod nazwą: „Budowa gminnej drogi dojazdowej do istniejących i nowych terenów inwestycyjnych na os. Flagówka w Libiążu” oraz przebudowy ul. Krokusowej w Libiążu.

Ile zapłacimy za śmieci

Ile zapłacimy za śmieci ? 17 grudnia br. w Biurze Międzygminnego Związeku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini „Gospodarka Komunalna”odbyła się konferencja prasowa, na której została zaprezentowana kalkulacja stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców gmin Chrzanowa, Libiąża i Trzebini. W ramach uiszczonej opłaty będzie można oddawać każdą ilość wytworzonych odpadów zmieszanych, selektywnie zebranych oraz zielonych! Gdy…

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi już od 1 lipca 2013 r.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi już od 1 lipca 2013 r. Urząd Miejski w Libiążu informuje, że w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013 r. będzie obowiązywał   nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z nowymi przepisami właściciele nieruchomości nie będą zawierać umów  na odbieranie odpadów…

Deklaracja o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi

  DEKLARACJA Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi wymaga, aby każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej złożył deklarację o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Co to jest deklaracja ? Deklaracja to prosty formularz zawierający potrzebne dane do określenia wysokości opłaty, w tym liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość. Należy jednak pamiętać, że liczba osób zamieszkujących to nie to…

Zapraszamy na dyżury informacyjne dot. Nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Zapraszamy na dyżury informacyjne dot. Nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi W związku ze zmianą funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, która nastąpi po 1 lipca 2013 roku Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” zaprasza na dyżury, które odbędą się w : – Urzędzie Miejskim w Libiążu: 25.03.2013 r. (w godz. 12:00-16:00) 04.04.2013 r. (w godz. 07:00-11:00) 08.04.2013 r. (w…

Informacja MPO Jaworzno Sp. z o.o

Informacja MPO Jaworzno Sp. z o.o W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi kwestii umów zawartych pomiędzy mieszkańcami, a spółką MPO informujemy, że wybór dotyczący rozwiązania umowy należy do klienta. Ustawodawca wprowadzając nowelizację ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z późn.…

Podpisano umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Podpisano umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Dnia 28 czerwca 2013 r. w siedzibie biura Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”,  zostały podpisane umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Umowy podpisano z MPO Jaworzno dla Sektora I – gmina Chrzanów i Sektora II -gmina Libiąż oraz z UK „Trzebinia” dla Sektora III – gmina Trzebinia.…

Konsultacje projektu LPR

Zapraszamy do konsultacji projektu dokumentu pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji miasta Libiąża na lata 2016-2023” Gmina Libiąż przedstawia do konsultacji społecznych  projekt dokumentu pn.: Lokalny Program Rewitalizacji miasta Libiąża na lata 2016 – 2023. Na etapie opracowywania Lokalny Program Rewitalizacji miasta Libiąża na lata 2016-2023 został poddany szerokim konsultacjom społecznym. W pracach nad jego założeniami, wskazaniem…

Zakończono I etap konsultacji LPR

Zakończono I etap konsultacji związanych z opracowaniem dokumentu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Libiąża na lata 2016-2023 Gmina Libiąż przeprowadziła warsztaty oraz konsultacje społeczne związane opracowaniem dokumentu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Libiąża na lata 2016-2023. Konsultacje odbyły się w dniach 19-24.10.2016 roku. Przeprowadzone zostały z udziałem z mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń prowadzącymi…