Historia

RYS HISTORYCZNY    Herb Libiąża W  1968 roku, przed nadaniem praw miejskich, ogłoszono konkurs na herb Libiąża. Wpłynęło ponad sto prac uczniów szkół podstawowych oraz dziesięć projektów zawodowych plastyków. Ostatecznie wybrano projekt Lecha Chwastowskiego, plastyka pracującego w dziale budowlanym kopalni „Janina”. Grafika herbu zawiera: element szybu, charakteryzującego górnicze korzenie Libiąża, kłos i zieleń symbolizujące rolniczy…

Zapytania ofertowe w ramach projektu

Zapytania ofertowe w ramach projektu:   1) Merytoryczny nadzór projektu pn. „Przyjazny Cyfrowy Urząd w Libiążu”, współfinansowanego w ramach 2 Osi priorytetowej Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1. Elektroniczna administracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020     zapytanie ofertowe  protokół z udzielenia zamówienia   

Przyjazny Cyfrowy Urząd w Libiążu

  Nazwa projektu:   „Przyjazny Cyfrowy Urząd w Libiążu” Planowane efekty projektu: Przedmiotem projektu „Przyjazny Cyfrowy Urząd w Libiążu” jest uruchomienie świadczenia drogą elektroniczną usług publicznych skierowanych dla obywateli i biznesu oraz wdrożenie rozwiązań informatycznych, które będą służyć cyfryzacji procesów i procedur administracyjnych. Idea projektu została sformułowana w oparciu o kierunki rozwoju gminy zdefiniowane w…

ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Libiążu

  Elektroniczna Skrzynka PodawczaUrzędu  Miejskiego  w  Libiążu Od 9 czerwca 2011 roku każda osoba, która zechce załatwić sprawę w urzędzie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, nie będzie już potrzebowała podpisu elektronicznego – będzie mogła to zrobić, korzystając z tzw.  profilu zaufanego  na platformie ePUAP.  Aby stać się użytkownikiem profilu, trzeba założyć konto na platformie ePUAP…