Zawiadomienie o wszczęciu postępowania AGN.6821.42.2019.PF16.PKK22

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjne  o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) Starosta Chrzanowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowejzawiadamia że na wniosek spółki TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie, ul. Małobądzka 141, 42-500…

Od 2020 r. kilka nowości w segregacji śmieci

Pięć frakcji odpadów, w tym oddzielne gromadzenie bioodpadów, zniżki dla mieszkańców domów jednorodzinnych, którzy zamiast oddawać odpady bio i zielone będą je kompostować we własnym kompostowniku i najważniejsze: powszechny obowiązek segregacji – to największe nowości w zasadach segregacji odpadów komunalnych, jakie czekają mieszkańców gmin: Chrzanów, Libiąż i Trzebinia od początku 2020 roku. Wprowadzenie zmian do zasad segregacji…

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego

Wojewoda Małopolski zawiadamia, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe SA.  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz remont linii kolejowej nr 93 na odcinku nr 1 od km 0,557 do 1,242 oraz od km 2,192 do km 11,850 w…