OGŁOSZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 12.02.2020 r. w sprawie budowy odcinka linii napowietrznej 110 kV relacji: odczep z linii 110 kV Libiąż – Dwory do stacji 110/6 kV Janina

OGŁOSZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 12 lutego 2020 r. Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 118a ust.2 oraz art. 124 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami…

Województwo Małopolskie wspiera spółki wodne i ich związki

Po raz kolejny Województwo Małopolskie wspiera spółki wodne i ich związki. Tylko w tym roku na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych oraz dofinansowanie do inwestycji w tym zakresie zarząd województwa przeznaczył 600 tys. zł. Wnioski o przyznanie dotacji będzie można składać do 31 marca. Zgodnie z ustawą prawo wodne spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej otrzymanej z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na bieżące…

Nowy projekt historyczny libiąskiej biblioteki

Miejska Biblioteka Publiczna w Libiążu zaplanowała na ten rok organizację projektu historycznego pod tytułem „Polscy bohaterowie II wojny światowej”, który składał się będzie z cyklu wykładów historycznych dla młodzieży i dorosłych. Uzupełnieniem spotkań będą wystawy i konkursy, a projekt zostanie zainaugurowany wydarzeniem poświęconym Żołnierzom Wyklętym – 28 lutego 2020 r. o godz. 16.00. Kolejne prelekcje…