Gmina Libiąż przekazała maseczki do chrzanowskiego szpitala

Każde dodatkowe środki ochrony osobistej w dobie epidemii koronawirusa są dla personelu Szpitala Powiatowego w Chrzanowie na wagę złota. W poniedziałek burmistrz Jacek Latko osobiście przekazał dyrektorowi Arturowi Baranowskiemu 1000 sztuk maseczek zakupionych przez gminę. To dar gminy i jej mieszkańców dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i całego personelu chrzanowskiego szpitala w podziękowaniu za to,…

Informacja o wdrożeniu, od 1 kwietnia 2020r., NADZWYCZAJNYCH rozkładów jazdy

Od 1 kwietnia 2020r. do odwołania, obowiązywać będą NADZWYCZAJNE rozkłady jazdy, co ma na celu dostosowanie miejskiego transportu zbiorowego organizowanego przez ZKKM, do wymogów ograniczenia dopuszczalnej liczby pasażerów w związku ze stanem epidemii. Rozkłady NADZWYCZAJNE sporządzone zostały w dużej mierze w oparciu o rozkłady na dni robocze, a dla niektórych linii – na dni robocze…

Gminne, publiczne place zabaw, siłownie na wolnym powietrzu oraz boiska nadal zamknięte

ZARZĄDZENIE NR 0050.227.VIII.2020 BURMISTRZA LIBIĄŻA z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia korzystania z gminnych, publicznych placów zabaw, siłowni na wolnym powietrzu oraz boisk Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), zarządzam…

ZKKM w Chrzanowie wprowadza zmiany w komunikacji miejskiej od 25 marca 2020 r.

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego i zaobserwowanym bardzo dużym spadkiem osób podróżujących środkami transportu publicznego, od dnia 25 marca 2020 roku (środa) do odwołania zostają wprowadzone zmiany w organizacji komunikacji zbiorowej: na liniach 3, 8, 9, 10, 15, 17a, 17b, 25, 29, 30, 31, 32a, 32b, 38, 42, we wszystkie dni powszednie będą obowiązywać rozkłady…

Wojewoda małopolski uruchomił specjalną infolinię dla Seniorów

Uprzejmie informujemy, iż w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną wojewoda małopolski Piotr Ćwik uruchomił specjalną infolinię dla Seniorów – z myślą o tych, którzy potrzebują pomocy w tych trudnych chwilach.Dzwoniąc na infolinię, osoby starsze mogą uzyskać rzetelne informacje, zalecenia i wskazówki, jak odnaleźć się w obecnej sytuacji. Numer telefonu 12 392 11 10 działa od poniedziałku…

Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – konsultacje

Marszałek Województwa Małopolskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych opracowanego projektu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Projekt dokumentu dostępny jest: na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dziale Konsultacje Projektów oraz pod adresem  www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje – gdzie znajduje się również formularz, w którym można umieścić ewentualne uwagi i wnioski dotyczące treści programu. Ponadto,…

Raport Burmistrza Libiąża o sytuacji w gminie Libiąż w związku z koronawirusem

Drodzy Mieszkańcy, mam nadzieję, że jesteście zdrowi i stosujecie się do wszystkich zaleceń, które mają zatrzymać pandemię koronawirusa. Wiem, że pojawiają się różne plotki i fake newsy, które podsycają lęk i panikę. Dlatego przedstawiam Wam raport z naszych działań w ostatnim tygodniu, informujący o aktualnej sytuacji w gminie Libiąż: Na tę chwilę nie ma potwierdzenia,…

Apel Burmistrza Libiąża do Mieszkańców Gminy Libiąż

Burmistrz Libiąża zwraca się do wszystkich Mieszkańców gminy z apelem o bezwzględne przestrzeganie wszystkich zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny. Osoby przebywające na kwarantannie nie mogą opuszczać swojego miejsca zamieszkania, a kontakt z nimi mogą mieć jedynie uprawnione do tego służby tj. Ośrodek Pomocy…