Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) Burmistrz Libiąża ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, wraz z…

Uwaga na porzucone odpady! Ostrzeżenie dla właścicieli nieruchomości

W ostatnich latach przybiera na sile zjawisko porzucania odpadów i nielegalnego ich magazynowania. Ten problem dotyczy całego kraju. Dzikie wysypiska powstają też w gminie Libiąż. Najczęściej to wynik działalności przestępczej. Urząd Miejski w Libiążu oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie przestrzegają mieszkańców przed zagrożeniem, jakie niosą za sobą takie praktyki. Nie chodzi tylko o…

Budowa Krytej Pływalni w Libiążu przebiega szybciej niż planowano

Epidemia koronawirusa nie przeszkodziła wykonawcy w realizacji robót budowlanych. – Basen rośnie w oczach. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „Kartel” SA z Jędrzejowa to solidna firma. Ekipa budowlana pracuje tak sprawnie, że udało im się nadgonić część prac i wyprzedzić harmonogram – mówi burmistrz Libiąża Jacek Latko. Dotychczas wykonany i odebrany został stan surowy (fundamenty, konstrukcja nośna…