Można składać wnioski w projekcie „Małopolska Niania 2.0″

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłosiło trzeci nabór do projektu „Małopolska Niania 2.0”. Jego celem jest zapewnienie opieki dzieciom do lat 3, by rodzice mogli podjąć pracę. CEL PROJEKTU Celem Projektu jest stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez Rodziców Dzieci w wieku do lat 3 oraz zwiększenie dostępności do…