Wycinka lasu została wstrzymana

Na prośbę burmistrza Libiąża Jacka Latko i po interwencjach mieszkańców chrzanowskie nadleśnictwo zdecydowało się wstrzymać planowaną wycinkę lasu pomiędzy ulicami: Jaworową i Leśną w Libiążu. Jednocześnie burmistrz wystąpił w tej sprawie do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Zamierzenia nadleśnictwa związane z realizacją nowego Planu Urządzenia Lasu na lata 2020-2029 od początku budziły ogromne kontrowersje.…