NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA FINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Nabór będzie prowadzony od 21.09.2020 r. do 28.09.2020 r. Nabór wniosków będzie powtarzany w sytuacji pozostawania środków rezerwy KFS w dyspozycji urzędu. Pula środków finansowych na 2020 rok w ramach rezerwy KFS wynosi 200.000,00…