Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego z dn. 24.11.2020 r., o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości w gm. Libiąż

OGŁOSZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 24 listopada  2020 r. Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) w związku z art. 118a ust.2 oraz art. 124 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami…

Szkolne Pakiety Multimedialne OSE

Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu znalazł się wśród placówek, które otrzymały z Państwowego Instytutu Badawczego NASK, operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, tablety wraz z usługą dostępu do internetu. „Szkolne Pakiety Multimedialne OSE” stanowią formę wsparcia dla szkół, realizowaną przez Ministra Cyfryzacji, w uzgodnieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej. NASK PIB, jako operator OSE, został na…

Skrócony czas na wypełnienie samospisu od pierwszego logowania

Ważna zmiana dla osób, które chcą się spisać samodzielnie w PSR. Od 23 listopada br. na przeprowadzenie samospisu rolnicy mają 2 dni od momentu pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji. Po upływie 2 dni logowanie do formularza nie będzie możliwe.  Z rolnikami, którzy w tym czasie nie zakończą uzupełniania formularza, skontaktuje się rachmistrz. Wcześniej termin ten wynosił 14…

Konkurs „Cyfrowa Gmina PSR 2020”

Główny Urząd Statystyczny ogłasza konkurs na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samopisu. Liczy się liczba użytkowników gospodarstw rolnych, którzy w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r. dokonali samospisu internetowego. W konkursie nagrodzonych będzie 5 najlepszych gmin w każdym województwie. Na zwycięskie gminy czekają wartościowe nagrody m.in.: zestawy komputerowe,…

Informacja nt. zachorowań na Covid-19 na terenie Gminy Libiąż

Szanowni Państwo docierają do nas zapytania od Was dlaczego nie informujemy za pośrednictwem naszych stron informacyjnych o aktualnych zachorowaniach na Covid 19 w Gminie Libiąż. W danych jakie aktualnie otrzymujemy nie ma niestety uwzględnionych podziałów na zachorowania w poszczególnych gminach powiatu chrzanowskiego. Podawane informacje są przedstawione w sposób ogólny dla całego powiatu.Ta sytuacja ma się…

Oświadczenie Burmistrza Libiąża

Oświadczenie Burmistrza Libiąża w sprawie odebrania Księdzu Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi tytułu Honorowego Obywatela Libiąża. Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz od 2019 roku jest Honorowym Obywatelem Libiąża. Wiele razy gościł w naszej gminie i zawsze był jej bardzo przychylny. Uważam, że nie należy ferować wyroków wyłącznie w oparciu o doniesienia medialne. Powinniśmy zaczekać na ostateczne rozstrzygnięcia i…

Powszechny Spis Rolny 2020 – konkurs dla twórców ludowych w Małopolsce pt. „Skarby z mojej wsi”

Celem konkursu jest promocja Powszechnego Spisu Rolnego 2020 wśród twórców ludowych i społeczności lokalnej, a także promocja twórczości artystów, tradycji i kultury ludowej Małopolski. Konkurs potrwa do 21 listopada 2020 r. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy w trzech kategoriach: rękodzieło, wyrób kulinarny, utwór literacki lub muzyczny. Prace przesyłać można w dowolnej technice i z użyciem…

Protokół z konsultacji społecznych w sprawie Programu współpracy Gminy Libiąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

Protokół z konsultacji społecznych przeprowadzonych zgodnie z uchwałą Nr XLII/268/2010 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 5 października 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach…

Ważna informacja urzędowa dla mieszkańców

W związku z pojawiającymi się informacjami, dotyczącymi procedur zmierzających do otwarcia kopalni kruszywa na terenie sołectwa Gromiec, informujemy: 1) Na tę chwilę Burmistrz Libiąża nie prowadzi żadnego postępowania, które w jakimkolwiek stopniu sankcjonuje taki obiekt jak żwirownia – do Urzędu Miejskiego w Libiążu nie wpłynął żaden wniosek. 2) Aby powstała żwirownia inwestor musi spełnić szereg…