Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka

Realizując zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w gminie Libiąż Zespół Interdyscyplinarny we współpracy z Punktem Aktywności Lokalnej w Libiążu zaprasza dzieci i młodzież szkolną z terenu gminy Libiąż na Piknik Rodzinny o charakterze profilaktyczno- integracyjnym, który odbędzie się w dniu 1 czerwca 2021r. w godzinach od 14.00 do 16.00 na placu targowym w Libiążu przy…

W Libiążu działa punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”

To ważna informacja dla mieszkańców gminy Libiąż, którzy chcą skorzystać z dotacji na zakup i montaż ekologicznych źródeł ciepła w swoich domach. Dzięki uruchomieniu punktu urzędnicy pomogą zainteresowanym w załatwieniu niezbędnych formalności. Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, działa w Urzędzie Miejskim w Libiążu.…

Ogłoszenie w sprawie czasu pracy Urzędu Miejskiego w Libiążu

Na podstawie Zarządzenia Nr 120.104.2020 Burmistrza Libiąża z dnia 09 grudnia 2020 r. w sprawie wymiaru czasu pracy w okresach rozliczeniowych w Urzędzie Miejskim w Libiążu 2021 roku: w dniu 02 czerwca 2021 r. (środa) czas  pracy  wynosi  7  godzin, a  Urząd  pracuje w  godzinach  od  7:00  do  14:00. Dzień 04 czerwca 2021 r. (piątek) jest dniem…

Wyniki otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego w obszarze profilaktyki alkoholowej pod nazwą „Razem Silniejsi – Integracja Środowisk Abstynenckich w Walce o Siebie i Rodzinę” w 2021 roku

O G Ł O S Z E N I E W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego w obszarze profilaktyki alkoholowej pod nazwą „Razem Silniejsi – Integracja Środowisk Abstynenckich w Walce o Siebie i Rodzinę” w 2021 roku, przyznaję dotację w wysokości 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych…

Rozpoczyna się wymiana uszkodzonych pojemników na bioodpady

Urząd Miejski w Libiążu informuje, że Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie rozpoczął akcję wymiany pojemników na frakcję BIO, które zostały uszkodzone, podczas odbioru odpadów. Wymianie podlegają wyłącznie pojemniki na bioodpady dostarczone na zlecenie Związku przez P.W. MIKI Mieczysław Jakubowski pomiędzy 12 grudnia 2019 r. a 31 sierpnia 2020 r. By skorzystać z możliwości wymiany,…

Uwaga – ćwiczenie RENEGADE/SAREX – 21

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w dniach 17 – 21 maja 2021 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE/SAREX – 21 o zasięgu krajowym z wykorzystaniem systemów alarmowania wojsk i ludności cywilnej. W ramach ćwiczenia w dniu 20 maja 2021 r. w godzinach od 8.00 do 11.00 planowane jest użycie sygnałów alarmowych (sygnał akustyczny…

Komunikat Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 18:00 dnia 17.05.2021 r. do godz. 14:00 dnia 18.05.2021 r., na terenie województwa małopolskiego, w tym powiatu chrzanowskiego, prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana całkowita suma opadów od 30 mm do 50 mm. Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w…

Kolejne laptopy trafiły do szkół w gminie Libiąż

W ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – pakiet edukacyjny, gmina Libiąż otrzymała 74.715,12 zł na zakup sprzętu komputerowego. Będzie wykorzystywany do realizacji zajęć dydaktycznych w ramach nauczania zdalnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, ale także podczas lekcji stacjonarnych. Za kwotę: 74.700,00 zł zakupiono 30 sztuk nowych laptopów. Zostały przekazane do: Szkoły Podstawowej Nr 1 w Libiążu…