Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli na rok szkolny 2018/2019

Do publicznego przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie gminy Libiąż.

Rodzicie dzieci przyjętych do publicznego przedszkola składają na rok szkolny 2018/2019 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Terminy postępowania rekrutacyjnego określa Zarządzenie Nr 0050.486.VII.2018 Burmistrza Libiąża z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli prowadzonych przez gminę Libiąż 

Pobierz załącznik (0.1 MiB)

Rodzice dzieci zamieszkałych poza gminą Libiąż mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola 

Pobierz załącznik (0.2 MiB)

Uchwała nr XXVI/169/2017 Rady Miejskiej w Libiążu w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez gminę Libiąż 

Pobierz załącznik (0.1 MiB)

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

Terminy postępowania rekrutacyjnego określa  Zarządzenie Nr 0050.487.VII.2018 Burmistrza Libiąża z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Libiąż. 

Pobierz załącznik (0.1 MiB)

Uchwała nr XXVI/170/2017 Rady Miejskiej w Libiążu w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Libiąż dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły 

Pobierz załącznik (0.1 MiB)

Wykaz szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Libiąż od 1 września 2017 r. oraz granice obwodów tych szkół. 

Pobierz załącznik (0.2 MiB)