Ankieta ewaluacyjna LGD „Partnerstwo na Jurze”

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” do końca roku 2018 przeprowadza wewnętrzną ewaluację on-going w celu oceny trafności, skuteczności, efektywności, użyteczności podejmowanych działań.

Dla uzyskania najbardziej wiarygodnych wyników LGD musi dysponować jak największą ilością wypełnionych ankiet. Wyniki ankiety posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.

Ankieta – POBIERZ
Wypełnioną ankietę należy:
– odesłać na adres mailowy: biuro@partnerstwonajurze.pl, lub
– przesłać pocztą na adres: Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo na Jurze” ul. Focha 3,32- 500 Chrzanów, lub
– doręczyć osobiście do biura LGD ul. Focha 3, 32-500 Chrzanów, pokój 202.