Ankieta w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Libiąża na lata 2016-2023

Zapraszamy do wypełnienia ankiety, która będzie pomocna podczas obecnie prowadzonych przez Gminę Libiąż prac nad opracowaniem dokumentu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Libiąża na lata 2016-2023 – jednego z najważniejszych dokumentów strategicznych gminy.

Skuteczna i efektywna rewitalizacja miasta Libiąża to wielokierunkowe działania na rzecz społecznej, przestrzennej i ekonomicznej odnowy obszarów zdegradowanych, przy zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych podmiotów, którymi są jego mieszkańcy, lokalny samorząd, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia prowadzące działalność na jego obszarze. Dlatego chcielibyśmy poznać Państwa potrzeby i opinie, a następnie wykorzystać je w pracach nad wyżej wymienionym dokumentem.
Ankieta jest dostępna w wersji elektronicznej

Pobierz załącznik (1.5 MiB)

 lub w wersji do wypełnienia interaktywnego – WYPEŁNIJ ANKIETĘ.
Prosimy o przesyłanie ankiet w formie edytowalnej e-mailem na adres: rewitalizacja@libiaz.pl.
Dostępne są także ankiety w wersji papierowej – do odbioru i oddania w następujących miejscach:
– w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu przy ul. Działkowej 1,
– w siedzibie Libiąskiego Centrum Kultury przy ul. Górniczej 1,
– w siedzibie Zarządu Mienia Komunalnego w Libiążu przy ul. Paderewskiego 2,
– w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Górniczej 11.
Prosimy o wypełnienie ankiet w dogodnej dla Państwa formie do dnia 24.10.2016 r.
 Logo Rewitalizacja