W ramach ww. zadania inwestycyjnego wykonano m.in.:

1. Strefę do uprawiania aktywności fizycznej tzw. street workout wyposażoną w 4 urządzenia sportowo-rekreacyjne:

  • Ławka do treningu ulicznego – 1 szt.
  • Drabinka do kalisteniki – 2 szt.
  • Drążek – 1 szt.
  • Nawierzchnię bezpieczną z poliuretanu pod ww. urządzeniami

2. Nawierzchnię bezpieczną z poliuretanu na istniejącym boisku asfaltowym oraz zamontowano kosze do koszykówki (2 szt.), ławki (2 szt.), regulamin, tablicę informacyjną

3. Chodnik, służący jako dojście do boiska, utwardzenia gruntu pod ławkami, stołem do ping ponga.

Wartość inwestycji wyniosła 151 945,74 zł brutto, w tym:

  • 36 993,40 zł – środki funduszu sołeckiego Sołectwa Żarki
  • 38 380,00 zł – wsparcie finansowe Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”