W dniu 18 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Libiążu odbyła się debata poświęcona badaniom oczekiwań uczniów, nauczycieli, rodziców i środowiska lokalnego wobec przedszkoli i szkół w gminie Libiąż.

Spotkanie zrealizowane zostało w ramach projektu „VULCAN kompetencji w małopolskich samorządach”, którego celem jest opracowanie planu podniesienia jakości usług edukacyjnych, objęcie procesem wspomagania placówek oświatowych oraz podniesienie kompetencji w zakresie zarządzania oświatą.
Debatę rozpoczęli Burmistrz Libiąża Jacek Latko wraz z Zastępcą Burmistrza Hubertem Szumniakiem.
W spotkaniu dialogowym uczestniczyli uczniowie, dyrektorzy szkół i przedszkoli, przedstawiciele Rad Pedagogicznych szkół i przedszkoli, Rad Rodziców, Przewodnicząca Rady Miejskiej, Członkowie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Libiążu, przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy, m.in. Libiąskiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Uczniowie odpowiadali na pytania:
1) Czym możesz się pochwalić przed znajomymi z innych miejscowości odnośnie szkoły, do której chodzę/ chodziłem/ chodziłam?
2) Po co w ogóle wymyślono szkołę?
3) Jaka jest szkoła Twoich marzeń?
4) Jakie cechy i umiejętności pomogą Ci osiągnąć sukces w przyszłości? Czy szkoła Ci w tym pomaga?
5) Czy inne instytucje, które działają w mieście pomagają Ci rozwijać umiejętności, które pomogą Ci odnieść sukces w przyszłości?
6) Jakie działania mogą podjąć dorośli (dyrektorzy, nauczyciele, rodzice, pracownicy instytucji), aby pomóc Ci się rozwijać „dla sukcesu”?
7) Co można zmienić w twojej szkole, aby twojej siostrze/bratu było w niej lepiej niż Tobie?
Pytania dla dorosłych były następujące:
1) Czym mogę się pochwalić przed znajomymi z innych miejscowości odnośnie libiąskich szkół i przedszkoli?
2) Po co jest szkoła?
3) Jaka powinna być „szkoła marzeń’?
4) Jakie cechy i umiejętności powinien posiadać ABSOLWENT libiąskiej szkoły, które pomogą mu odnieść sukces w życiu dorosłym?
5) Co mogą zrobić instytucje z terenu gminy Libiąż, aby wesprzeć rozwój ucznia „do sukcesu”?
6) Jakie działania możemy podjąć, aby jeszcze lepiej rozwijać kompetencje kluczowe uczniów?
7) Co można zmienić w libiąskich szkołach, aby lepiej pracowały i rozwijały kompetencje kluczowe uczniów?
Nad przebiegiem debaty czuwał Ekspert Ośrodka Rozwoju Edukacji – Katarzyna Zychowicz wraz z pracownikami Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Libiążu oraz przedstawicielami Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Libiążu.
Uczestnikom przedstawiono scenariusz spotkania oraz przydzielono zadania.
Wnioski wyciągnięte z debaty mają posłużyć w planowaniu konkretnych działań w zakresie rozwoju oświaty w gminie Libiąż w obszarze kształtowania kompetencji kluczowych.