Strategia UM

 

22.07.2014 r.
Drugi warsztat dotyczący prac nad Strategią Rozwoju Gminy Libiąż na lata 2014-2020

 

 

W dniu 22.07.2014 r. w Libiąskim Centrum Kultury odbył się drugi warsztat dotyczący prac nad Strategią Rozwoju Gminy Libiąż na lata 2014-2020.
W warsztacie wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, radni Rady Miejskiej w Libiążu, przedstawiciele Rady Powiatu Chrzanowskiego, urzędnicy samorządowi, lokalni działacze i osoby związane z Gminą Libiąż, a także reprezentanci lokalnych przedsiębiorców, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.

Uczestnicy warsztatów zapoznali się z proponowanymi celami strategicznymi i operacyjnymi przyszłej strategii rozwoju gminy Libiąż. Pracowali nad zdefiniowaniem wizji i misji gminy oraz zaproponowali działania służące osiągnięciu celów strategicznych.

Zakończenie prac nad „Strategią Rozwoju Gminy Libiąż na lata 2014-2020” odbędzie się na konferencji we wrześniu bieżącego roku.

 

2 Warsztat

2 Warsztat (1)