Dwa symboliczne czeki o wartości: 2 mln zł i 990 927 zł odebrał we wtorek burmistrz Jacek Latko z rąk wojewody małopolskiego Łukasza Kmity i posła Krzysztofa Kozika, którzy przy okazji wizyty w Libiążu sprawdzili postęp prac na budowie krytej pływalni.

2 mln zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę krytej pływalni w Libiążu. Drugie dofinansowanie gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę drogi okalającej basen, która otworzy atrakcyjne tereny inwestycyjne pod budownictwo wielorodzinne.

– Pozyskane pieniądze pozwolą uwolnić środki inwestycyjne z budżetu gminy Libiąż. Przeznaczymy je na przebudowę dróg i zaspokojenie innych potrzeb mieszkańców – cieszył się burmistrz Libiąża Jacek Latko.

Podkreślał,  że – niezależnie od różnic – współpraca lokalnego samorządu i administracji rządowej układa się dobrze. Za pomoc w pozyskaniu funduszy zewnętrznych podziękował wojewodzie oraz  posłowi Krzysztofowi Kozikowi. 

Najważniejszy jest dla nas wszystkich rozwój gminy Libiąż – podkreślał burmistrz.

Gdy przejeżdżałem przez Libiąż ogromne wrażenie zrobił na mnie panujący tu ład i porządek. Gratuluję panu burmistrzowi. To górnicze miasteczko jest przykładem tego, że można być dobrym gospodarzem, myśleć o rozwoju lokalnej społeczności, ale mieć też ambitne cele – mówił wojewoda Łukasz Kmita.

Przy okazji swojej wizyty na libiąskiej ziemi zadeklarował, że wspólnie z lokalnym samorządem, parlamentarzystami i władzami województwa małopolskiego podejmie wszelkie działania, by powstała Droga Współpracy Regionalnej, która połączy Oświęcim, Libiąż, Chrzanów i Olkusz.

W uroczystości w Libiążu, podczas której burmistrz odebrał symboliczne czeki, uczestniczyli także radny wojewódzki Rafał Kosowski oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Libiążu Dariusz Derendarz. Po briefingu goście zwiedzili budowę krytej pływalni i zobaczyli, jak wygląda postęp prac. Obiekt ma zostać oddany do użytku w I kwartale 2022 roku.

Całkowity koszt inwestycji to ok. 34 mln zł.