Logo

Aktualności

Informacje ogólne 

Kontakt

Regulamin

Pobierz załącznik (95 KiB)

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Libiąż na 2020 rok

Pobierz

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Libiąż na lata 2017-2018

Pobierz załącznik (0.5 MiB)

Zarządzenie Burmistrza Libiąża Nr 0050.23.VIII.2019 z dnia 02 stycznia 2019 roku

  Zarządzenie Nr 0050.25.VII.2015 Burmistrza  Libiąża z dnia 09 lutego 2015 roku w sprawie: zmian w składzie osobowym GKRPA

Zarządzenie Nr 0050471.VI.2014 Burmistrza  Libiąża z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie: zmian w składzie osobowym GKRPA

Pobierz załącznik (0.1 MiB)

Zarządzenie Nr 21/VI/2011 Burmistrza Libiąża z dnia 21 stycznia 2011 roku  w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Pobierz załącznik (84 KiB)

Wyciąg z Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dotyczący gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

Pobierz załącznik (0.1 MiB)