Na podstawie Zarządzenia Nr 120.74.2021 Burmistrza Libiąża z dnia 03 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wymiaru czasu pracy w okresach rozliczeniowych w Urzędzie Miejskim w Libiążu 2021 roku informujemy, że: w dniu 03 stycznia 2022 r. (poniedziałek), czas pracy wynosi 7 godzin, a Urząd pracuje w godzinach od 7:00 do 14:00. Natomiast dzień 07 stycznia 2022r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy.