Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Libiążu w dniu 8 grudnia 2018 r.

Na podstawie Zarządzenia Nr 120.104.2017 Burmistrza Libiąża z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w miesiącu grudniu 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Libiążu:

W dniu 8 grudnia 2018 r. (sobota) czas pracy wynosi 9 godzin, a Urząd pracuje w godzinach od 7:00 do 16:00.