Projekt „Gospodarka wodna w Chrzanowie – etap II”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu pn.:  „Gospodarka wodna w Chrzanowie – etap II”, które odbędą się w dniu 9 czerwca 2014 r. o godzinie 16:30,  w Szkole Podstawowej nr 2 przy Placu Zwycięstwa 2.
Harmonogram konsultacji:
1) prezentacja przez przedstawiciela GIG Katowice tras kanalizacji w obszarach przewidzianych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym do realizacji,
2) złożenie przez poszczególnych właścicieli nieruchomości deklaracji przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej,
3) wyrażenie zgody przez właściciela nieruchomości na lokalizację sieci kanalizacyjnej/przepompowni na jego gruncie.
Prosimy o przybycie Mieszkańców zamieszkałych przy następujących ulicach: ul. Jazdówka, ul. Spokojna, ul. Żniwna, ul. Batorego, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Floriańska, ul. Władysława Jagiełły.
 
Wykaz ulic z obszaru Gminy Libiąż objętych projektem (nazwy obszarów podano zgodnie z zapisami znajdującymi się w dokumentacji):
L-1 – ul. Sikorskiego i przyległe
ul. Irysowa, ul. Bzowa, ul. Przyrodnicza, ul. Jaśminowa, ul. Dobra, ul. Cicha, ul. Czysta, ul. Pogodna, ul. Mała, ul. Ciepła, ul. Sobótki, ul. Żeńców, ul. Bliska, ul. Lecha, ul. Słowiańska, ul. Przedszkolna, ul. Polna, ul. 25-go Stycznia.
L-2 – ul. Leśna i przyległe
ul. Leśna, ul. Jaworowa, ul. Żeromskiego, ul. Wysoka, ul. Myśliwska, ul. Podgórska, ul. Sucha.
L-3 – ul. Spokojna i przyległe
ul. Jazdówka, ul. Spokojna, ul. Żniwna, ul. Batorego, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Floriańska, ul. Władysława Jagiełły.
L-4 – Żarki
ul. Kościuszki, ul. Górników, ul. Asnyka, ul. Ściegiennego, ul. Kaliska, ul. Astronautów,  ul. Roty, ul. Daszyńskiego, ul. Agawy, ul. Struga, ul. Gawędziarzy, ul. Ikara, ul. Dobosza, ul. Lenartowicza, ul. Śniadeckiego, ul. Fałata, ul. Kilińskiego, ul. Olszynka, ul. Oleńki, ul. Piastów, ul. Podleśna, ul. Kącik, ul. Reymonta, ul. Zacisze.
 
 
Ważne dokumenty:
  •   Porozumienie w sprawie wyrażenia zgody na wejście na teren działki i przeprowadzenie przez nią kanalizacji sanitarnej     

    Pobierz załącznik (0.1 MiB)

  •   Oświadczenie o przyłączeniu nieruchomości do sieci kanalizacyjnej   

    Pobierz załącznik (0.2 MiB)