MZGKgif
Ile zapłacimy za śmieci ?

17 grudnia br. w Biurze Międzygminnego Związeku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini “Gospodarka Komunalna”odbyła się konferencja prasowa, na której została zaprezentowana kalkulacja stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców gmin Chrzanowa, Libiąża i Trzebini.
W ramach uiszczonej opłaty będzie można oddawać każdą ilość wytworzonych odpadów zmieszanych, selektywnie zebranych oraz zielonych!
Gdy mieszkańcy zamieszkujący nieruchomość będą segregować odpady opłata będzie obliczona według stawki niższej. W przypadku braku segregacji odpadów, opłata będzie obliczana według stawki wyższej.
Przykład: 
 
Obliczenie opłaty w przypadku segregacji:
ilość osób zamieszkujących nieruchomość x stawka niższa = opłata za gospodarowanie odpadami
Obliczenie opłaty w przypadku braku segregacji:
ilość osób zamieszkujących nieruchomość x stawka wyższa = opłata za gospodarowanie odpadami
 
Pobierz prezentację: 

Prezentacja - Stawka Opłaty (0.6 MiB)