W dniu 09 kwietnia 2021 r. (piątek) czas  pracy Urzędu Miejskiego w Libiążu wynosi  8  godzin, a  Urząd  pracuje w  godzinach  od  7:00  do  15:00.

Zarządzenia Nr 120.104.2020 Burmistrza Libiąża z dnia 09 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wymiaru czasu pracy w okresach rozliczeniowych w Urzędzie Miejskim w Libiążu 2021 roku.