Zarząd Powiatu Chrzanowskiego i Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie zapraszają na IX Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych. Odbędzie się 2 października o godz. 14.00 w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie.

Zgłoszenia udziału w forum są przyjmowane do 28 września. Dlaczego warto wziąć udział w spotkaniu? Powodów jest wiele. Najważniejsze to możliwość wymiany doświadczeń i promocja dobrych praktyk, ale także integracja środowiska NGO’s z powiatu chrzanowskiego i okazja do nawiązania współpracy.