rys. Projekt skrzyżowania siedmiu dróg

Wartość inwestycji brutto wynosi 799.870,28 zł. Gmina Libiąż na swój udział w realizacji tego zadania zabezpieczyła kwotę 400 000 zł. Zakończenie prac zaplanowano jeszcze w tym roku, a dzięki tej inwestycji poprawi się bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszych. Zostanie to uzyskane poprzez zmianę geometrii skrzyżowania w planie, z równoczesną zmianą organizacji ruchu.