Zgodnie z zapowiedziami premiera Mateusza Morawieckiego od 6 maja ponownie mogą zostać otwarte przedszkola. Jednak kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa zostały pozostawione dyrektorom przedszkoli i samorządom jako organom prowadzącym.

Po zapoznaniu się z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej wspólnie z dyrektorami jednostek władze gminy Libiąż zdecydowały, że otwarcie gminnych przedszkoli nastąpi 18 maja br. Do tego czasu mają zostać przeprowadzone niezbędne przeglądy sanitarne i bhp w tych obiektach. Przedszkola zostaną wyposażone w środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania oraz w indywidualne środki ochrony osobistej dla pracowników.

Ponadto zostaną opracowane wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na terenie placówki oraz procedury postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19.

W przedszkolach należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować. Pomieszczenia w tych jednostkach muszą zostać także odpowiednio zdezynfekowane. Gmina musi również zadbać o zorganizowanie bezpiecznego żywienia.

Wszystkie działania związane z przygotowaniem jednostek do objęcia opieką najmłodszych mieszkańców zamierzamy skonsultować z Wojewódzkim Konsultantem ds. Chorób Zakaźnych  oraz chrzanowskim Sanepidem.

Mamy świadomość, że dla wszystkich to trudna i odpowiedzialna decyzja, jednak zdrowie i bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników jest dla nas najważniejsze.