Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Urząd Miejski w Libiążu zapraszają mieszkańców Gminy Libiąż na konsultacje z tematyki pozyskiwania dotacji  z Funduszy Europejskich.

Termin dyżuru to 17 maja 2018 roku (czwartek), godz. 8.30-11.00
Miejsce: Urząd Miejski w Libiążu, ul. Działkowa 1, sala narad
Zapraszamy osoby oraz instytucje zainteresowane:
– preferencyjnymi pożyczkami na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej,
– dotacjami na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej,
– pozostałymi możliwościami wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.