Centrala

(32) 627-13-11

(32) 624-92-02

Fax

(32) 624-92-90  (Biuro Podawcze)

(32) 624-92-92  (Sekretariat)

  Burmistrz: Jacek Latko wew. 101 (32) 624-92-01
  Zastępca Burmistrza Hubert Szumniak wew. 112 (32) 624-92-12
  Sekretarz Miasta: Sylwia Malicka  wew. 133 (32) 624-92-33
  Skarbnik Miasta: Lucyna Nędza wew. 105 (32) 624-92-05
  Przewodniczący Rady Miejskiej:

Bogusław Gucik

wew. 118 (32) 624-92-18

 Wydział Organizacyjno – Administracyjny

 

Kierownik Wydziału:        Marta Dobrowolska      wew. 225    (32) 624-92-55

Sekretariat Burmistrza     Magdalena Siuda       wew. 101     (32) 624-92-01


Biuro Podawcze:

                                          Jolanta Putek                wew. 102     (32) 624-92-02

                                          Monika Bolek                wew. 102     (32) 624-92-02

Archiwum zakładowe:

                                        Leokadia Mąsior            wew. 225       (32) 624-92-55


Sprawy administracyjne:

                                        Marta Jekiełek                 wew. 137       (32) 624-92-37

                                          Katarzyna Furga           wew. 145       (32) 624-92-45
 

Referat Biura Rady Miejskiej

 

Kierownik Referatu:      Agnieszka Dobrowolska    wew.   116    (32) 624-92-16

                                           Katarzyna Furga                   wew.   145     (32) 624-92-45

 

Wydział Rozwoju, Bezpieczeństwa i Cyfryzacji

 

 

Kierownik Wydziału:    Magdalena Kozak               wew. 234       (32) 624-92-64

 

                                            Marcin Franaszek             wew. 144      (32) 624-92-44

                                            Eliza Jarguz-Banasik       wew. 122     (32) 624-92-22

               

Informatyk:                      Marcin Niedzielczyk           wew.  130     (32) 624-92-30

Zarządzanie kryzysowe: Grzegorz Korczak           wew. 104     (32) 624-92-04

 

Wydział Spraw Obywatelskich

 

Kierownik Wydziału:         Roma Bigaj                        wew. 138      (32) 624-92-38


Działalność gospodarcza:  

                                         Katarzyna Wiażewicz            wew.  138        (32) 624-92-38      


Sprawy społeczne:

 

                                        Karolina Kudas                        wew.140          (32) 624-92-40

 

Referat ewidencji ludności i dowodów osobistych:

Kierownik Referatu:       Sylwia Smolik                           wew. 114           (32) 624-92-14

Ewidencja ludności, dowody osobiste:

                                          Sylwia Smolik                            wew. 114          (32) 624-92-14

                                         Agnieszka Domagała               wew. 232          (32) 624-92-62

 

Wydział Finansowo – Budżetowy

 

 

Kierownik Wydziału:       Magdalena Fil                         wew. 228         (32) 624-92-58

 

Referat Budżetu i Księgowości:

                  Kierownik Referatu:    Karolina Bassara        wew. 228          (32) 624-92-58

 

Księgowość budżetowa, planowanie budżetu:

 

                                         Rafał Martyka                           wew.148             (32) 624-92-48 

                                         Żaneta Drabiec                       wew. 148             (32) 624-92-09

                                         Mirosława Kud                        wew. 109             (32) 624-92-09

 

 Księgowość budżetowa:

                                      

                                     Joanna Etmańska                          wew. 135            (32) 624-92-35

                                     Angelika Chmielewska-Ptak        wew. 135           (32) 624-92-35

                                     Joanna Piwowarczyk                     wew. 135           (32) 624-92-35

                                     Beata Batko                                    wew. 108            (32) 624-92-08

                                     Marta Gawlik                                   wew. 108            (32) 624-92-08

 

 Realizacja faktur:

                                     Bogusława Bajor                         wew. 119            (32) 624-92-19

Płace i umowy zlecenia:

                                     Katarzyna Bochenek                 wew. 110             (32) 624-92-10

                                     Dorota Wierzbic                          wew. 110              (32) 624-92-10

 


Kasa:

                                    Małgorzata Bogacz                      wew. 119             (32) 624-92-19

 

Wydział Podatków Lokalnych

 

Kierownik Wydziału:       Aneta Smalcerz                           wew. 120             (32) 624-92-20

Z- ca Kierownika Wydziału: Agata Kania                           wew. 227             (32) 624-92-57


Wymiar podatków od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

                                               Agata Kania                             wew.  227   (32) 624-92-57

Podatek od środków transportu:

                                              Stanisława Gucik                     wew. 227   (32) 624-92-57

Księgowość podatkowa: 

                                               Elżbieta Figiel                           wew. 107      (32) 624-92-07

                                               Anna Domagała                       wew. 107      (32) 624-92-07

                                               Małgorzata Bies                       wew. 147      (32) 624-92-47

 

 

Wymiar podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych, podatek rolny od osób prawnych:

                                              Edyta Bużyk                              wew. 226       (32) 624-92-56

                                             Aleksandra Szałaj                    wew. 146       (32) 624-92-46

                                             Jagoda Ptasińska-Aksamit    wew. 226       (32) 624-92-56

 

Wydział Dróg i Gospodarki Komunalnej 

 

Kierownik Wydziału:   Urszula Miziołek           wew. 134    (32) 624-92-34

 

Z-ca Kierownika Wydziału:     Maciej Kasperczyk       wew. 132     (32) 624-92-32

 

Drogi gminne:

                                      Bartosz Waligóra           wew. 132      (32) 624-92-32

                                      Agnieszka Polus            wew. 132      (32) 624-92-32

 

Gospodarka komunalna:

                                     Mateusz Jamiłowski       wew. 127       (32) 624-92-27

                                     Anna Satora                   wew. 127       (32) 624-92-27

 

Wydział Ochrony Środowiska

 

Kierownik Wydziału:  Kornelia Walatek              wew. 231        (32) 624-92-61

                                       Magdalena Bielawa         wew. 238         (32) 624-92-68

                                       Karolina Gruszka             wew. 221         (32) 624-92-51

                                       Bożena Korba                  wew. 221         (32) 624-92-51

                                      Katarzyna Kamińska        wew. 235         (32) 624-92-65

 

 

 

Wydział Architektury, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

 

Kierownik Wydziału:       Anna Gój                wew. 115       (32) 624-92-15  

 

Architektura:

                                    Magdalena Ciuba          wew. 124       (32) 624-92-24

                                    Katarzyna Walusiak       wew. 124       (32) 624-92-24

                                    Weronika Wojtasik         wew. 124       (32) 624-92-24

                                    Joanna Bąk                    wew. 124       (32) 624-92-24

 

Obrót nieruchomościami:

                                     Elżbieta Doros               wew. 129        (32) 624-92-29

 

 

 Komunalizacja mienia, dzierżawy:

                                  Wioletta Kastelik               wew. 128        (32) 624-92-28

                                  Katarzyna Marchewka     wew. 128        (32) 624-92-28

 

Podziały i rozgraniczenia:

  Z-ca Kierownika:     Anna Matyja                         wew. 129        (32) 624-92-29

                                      Edyta Gołda                          wew.  229       (32) 624-92-59

                                      Leszek Kania                         wew. 229        (32) 624-92-59

 

 

Użytkowanie wieczyste:

                               Barbara Polak                         wew. 128        (32) 624-92-28

 

 

Wydział Inwestycji

Kierownik Wydziału:   Magdalena Szafran      wew. 113    (32) 624-92-13

 

             Z-ca Kierownika:            Paweł Morawiecki           wew. 111    (32) 624-92-11

                                                        Agnieszka Wojtaczka     wew. 106    (32) 624-92-06

           Gł. spec. ds. budowy krytej pływalni: 

                                                       Tomasz Chromicz         wew. 111    (32) 624-92-11

 

Samodzielne Stanowiska Pracy

 

Audyt wewnętrzny:

Anna Pietrasiewicz-Rybak  SP4zOl,   ul. Paderewskiego 2    (32) 627-13-84

 

Radcy prawni: 

Eryk Biesik     wew.  126    (32) 624-92-26
Józef Juras    wew.  126     (32) 624-92-26

 

Urząd Stanu Cywilnego

 

 

Kierownik USC:             Renata Wosik        wew. 117     (32) 624-92-17

Z-ca Kierownika:           Markiza Duda        wew. 117     (32) 624-92-17

 

Wydział Oświaty

Kierownik Wydziału:   Magdalena Koperniak    wew.  139    (32) 624-92-39 

                                          Marzena Smalec            wew. 143     (32) 624-92-43

                                         Katarzyna Siba               wew. 131     (32) 624-92-31

                                         Aneta Pędziałek              wew. 131     (32) 624-92-31

 

Biuro ds. Kadr i Szkoleń

Kierownik Biura:        Ilona Mitoraj                    wew. 123    (32) 624-92-23

                                       Katarzyna Pilarska          wew. 123    (32) 624-92-23

 

Biuro ds. Zamówień Publicznych

Kierownik Biura:         Gabriela Bury                 wew.  125     (32) 624-92-25

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

 Przewodniczący:                              Robert Cebula                                     (32) 627-40-77

Pion Ochrony – Kancelaria Tajna:  Grzegorz Korczak        wew.  104        (32) 624-92-04

 

 

 

Jednostki Organizacyjne

Libiąskie Centrum Kultury              (32) 627 12 62,              (32) 627 37 08

Zarząd Mienia Komunalnego         (32) 627 73 38

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli   (32) 627 18 41

Ośrodek Pomocy Społecznej         (32) 627 78 25,              (32) 627 74 66

Świetlica Środowiskowa                 (32) 627 35 28

Miejska Biblioteka Publiczna          (32) 627 75 77

Jednostki oświatowe