Centrala

(32) 627-13-11

(32) 624-92-02

Fax

(32) 624-92-90  (Biuro Podawcze)

(32) 624-92-92  (Sekretariat)

 

Burmistrz: Jacek Latko wew. 101 (32) 624-92-01
Zastępca Burmistrza Hubert Szumniak wew. 101 (32) 624-92-01
Sekretarz Miasta: Sylwia Malicka  wew. 133 (32) 624-92-33

 

 

Skarbnik Miasta: Teresa Litwińska wew. 105 (32) 624-92-05

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej: Bogumiła Latko wew. 118 (32) 624-92-18

 

 

 

Wydział Organizacyjno – Administracyjny

 

· Kierownik Wydziału: Marta Dobrowolska wew. 225 (32) 624-92-55

 

 

 

– Sekretariat Burmistrza:

 

Magdalena Siuda wew. 101 (32) 624-92-01

 

– Biuro Podawcze:

 

Jolanta Putek wew. 102 (32) 624-92-02

 

Monika Bolek wew. 236 (32) 624-92-66

 

 

– Sprawy administracyjne:

 

Marta Jekiełek wew. 137 (32) 624-92-37

 

Katarzyna Furga wew. 145 (32) 624-92-45

 

 

– Archiwum zakładowe:

 

Leokadia Mąsior wew. 224 (32) 624-92-54

 

 

 

Referat Biura Rady Miejskiej

 

  Kierownik Agnieszka Dobrowolska wew. 116 (32) 624-92-16

 

Katarzyna Furga wew. 145 (32) 624-92-45

 

 

Wydział Rozwoju

 

Kierownik Magdalena Kozak wew. 234 (32) 624-92-64

 

Jarosław Cwaliński wew. 233 (32) 624-92-63

 

Marcin Franaszek wew. 144 (32) 624-92-44

 

Eliza Jarguz-Banasik wew. 122 (32) 624-92-22

 

 

 

 

Wydział Spraw Obywatelskich

 

· Kierownik Wydziału: Roma Bigaj wew.  103 (32) 624-92-38

 

 

– Sprawy społeczne:

 

Markiza Duda wew. 140 (32) 624-92-40

 

Karolina Kudas   wew. 140 (32) 624-92-40

 

            – Ewidencja działalności gospodarczej:

        – Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom:

 

Roma Bigaj wew. 138 (32) 624-92-38

 

Katarzyna Wiażewicz wew. 138 (32) 624-92-38

 

 

 

Wydział Finansowo – Budżetowy

 

· Kierownik Wydziału: Lucyna Nędza wew. 228 (32) 624-92-58

 

 

 

Referat Budżetu i Księgowości

 

Kierownik: Magdalena Fil wew. 228 (32) 624-92-58

 

– Księgowość budżetowa, planowanie budżetu:

 

Rafał Martyka wew. 148 (32) 624-92-48

 

Angelika Chmielewska -Ptak wew. 109 (32) 624-92-09

 

Mirosława Kud wew. 109 (32) 624-92-09

 

Żaneta Drabiec wew. 109 (32) 624-92-09

 

 

– Księgowość budżetowa:

 

Ewa Lis wew. 108 (32) 624-92-08

 

Joanna Etmańska wew. 135 (32) 624-92-35

 

Joanna Piwowarczyk wew. 135 (32) 624-92-35

 

Katarzyna Podsada wew. 108 (32) 624-92-08

 

 

– Realizacja faktur:

 

Bogusława Bajor wew. 119 (32) 624-92-19

 

 

– Płace i umowy zlecenia:

 

Katarzyna Bochenek wew. 110 (32) 624-92-10

 

Karolina Bassara wew. 110 (32) 624-92-10

 

– Kasa:

 

Małgorzata Bogacz wew. 119 (32) 624-92-19

 

 

 

 

Wydział Podatków Lokalnych

 

 

· Kierownik Wydziału: Aneta Smalcerz wew. 120 (32) 624-92-20

 

· Z- ca Kierownika Wydziału: Agata Kania wew. 227 (32) 624-92-57

 

 

– Wymiar podatków od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

 

Agata Kania wew.  227 (32) 624-92-57

 

– Księgowość podatkowa: 

 

Elżbieta Figiel wew. 107 (32) 624-92-07

 

Anna Domagała wew. 107 (32) 624-92-07

 

Małgorzata Bies wew. 147 (32) 624-92-47

 

– Wymiar podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych, podatek rolny od osób prawnych:

 

Edyta Bużyk wew. 226 (32) 624-92-56

 

Aleksandra Szałaj wew. 146 (32) 624-92-46

 

Katarzyna Ptasińska wew. 226 (32) 624-92-56

 

– Podatek od środków transportu:

 

Stanisława Gucik wew. 227 (32) 624-92-57

 

 

 

 

Wydział Dróg i Gospodarki Komunalnej

 

· Kierownik Wydziału: Urszula Miziołek wew. 134 (32) 624-92-34

 

 

Referat ds. Dróg

 

Kierownik: Maciej Kasperczyk wew. 132 (32) 624-92-32

 

– Drogi gminne, gospodarka komunalna:

 

Bartosz Waligóra wew. 132 (32) 624-92-32

 

Agnieszka Polus wew. 132 (32) 624-92-32

 

Mateusz Jamiłowski wew. 127 (32) 624-92-42

 

 

 

Wydział Ochrony Środowiska

 

Kierownik: Anna Znaleźniak wew. 235 (32) 624-92-65

 

 

 

– Ochrona Środowiska, leśnictwo, łowiectwo:

 

Kornelia Walatek wew. 231 (32) 624-92-61

 

Agnieszka Sermak wew. 231 (32) 624-92-61

 

Karolina Gruszka wew. 221 (32) 624-92-51

 

Bożena Korba wew. 221 (32) 624-92-51

 

 

 

Wydział Architektury, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

 

· Kierownik Wydziału: Anna Gój wew. 115 (32) 624-92-15

 

Z-ca Kierownika: Anna Matyja wew.  129 (32) 624-92-29

 

– Architektura:

 

Magdalena Ciuba wew. 124 (32) 624-92-24

 

Katarzyna Walusiak wew. 124 (32) 624-92-24

 

– Obrót nieruchomościami:

 

Elżbieta Paryska wew. 129 (32) 624-92-29

 

– Komunalizacja mienia, dzierżawy:

 

Wioletta Kastelik wew. 128 (32) 624-92-28

 

– Podziały i rozgraniczenia:

 

Anna Matyja wew. 129 (32) 624-92-29

 

Edyta Gołda wew. 229 (32) 624-92-59

 

Leszek Kania wew. 229 (32) 624-92-59

 

– Użytkowanie wieczyste:

 

Barbara Polak wew. 128 (32) 624-92-28

 

 

 

Wydział Inwestycji

 

· Kierownik Wydziału: Magdalena Szafran wew. 113 (32) 624-92-13

 

Józefa Malczyk wew. 111 (32) 624-92-11

 

Paweł Morawiecki wew. 111 (32) 624-92-11

 

Agnieszka Wojtaczka wew. 106 (32) 624-92-06

 

Grzegorz Mazurek wew. 106 (32) 624-92-06

 

 

 

Zespół Radców Prawnych

 

Eryk Biesik wew.  126 (32) 624-92-26

 

Józef Juras wew.  126 (32) 624-92-26

 

 

Urząd Stanu Cywilnego

 

Kierownik Wydziału: Renata Wosik wew. 117 (32) 624-92-17

 

Z-ca Kierownika: Barbara Kruk wew. 117 (32) 624-92-17

 

 

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

 

Kierownik: Sylwia Smolik wew. 114 (32) 624-92-14

 

– Dowody osobiste:

Agnieszka Domagała wew. 114 (32) 624-92-14

 

– Ewidencja ludności:

 

Agnieszka Domagała wew. 114 (32) 624-92-14

 

 

 

 

Wydział Oświaty

 

· Kierownik Wydziału: Magdalena Koperniak wew.  139 (32) 624-92-39

 

 

Marzena Smalec wew. 143 (32) 624-92-43

 

Katarzyna Siba wew. 131 (32) 624-92-31

 

Aneta Pędziałek wew. 131 (32) 624-92-31

 

 

Biuro ds. Kadr i Szkoleń

 

Kierownik Biura Ilona Mitoraj  wew. 123       (32) 624-92-23

 

Katarzyna Pilarska wew. 123       (32) 624-92-23

 

 

 

 

 

Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Informatyki

 

Główny spec. ds. Zarządzania Kryzysowego Grzegorz Korczak wew.  104 (32) 624-92-04

 

 

Informatyk Marek Nowicki wew.  130 (32) 624-92-30

 

Informatyk Marcin Niedzielczyk wew.  237 (32) 624-92-67

 

 

Biuro ds. Zamówień Publicznych

 

Kierownik Biura Dorota Nowak wew.  125 (32) 624-92-25

 

Gabriela Bury wew.  125 (32) 624-92-25

 

 

 

 

Specjalista ds. profilaktyki
i przeciwdziałania uzależnieniom
(32) 627-40-77

 

Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   Robert Cebula (32) 627-40-77

 

Pion Ochrony – Kancelaria Tajna:  Grzegorz Korczak wew.  104 (32) 624-92-04

 

Pion Ochrony – Kancelaria Tajna:  Markiza Duda wew. 140 (32) 624-92-40

 

 

Jednostki Organizacyjne

 

 

Libiąskie Centrum Kultury (32) 627 12 62

 

 

Zarząd Mienia Komunalnego (32) 627 73 38

 

 

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli (32) 627 18 41

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej (32) 627 78 25

 

 

Świetlica Środowiskowa (32) 627 35 28

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna (32) 627 75 77

 

 

Jednostki oświatowe