Centrala

(32) 627-13-11

(32) 624-92-02

Fax

(32) 624-92-90  (Biuro Podawcze)

(32) 624-92-92  (Sekretariat)

  Burmistrz: Jacek Latko wew. 101 (32) 624-92-01
  Zastępca Burmistrza Hubert Szumniak wew. 112 (32) 624-92-12
  Sekretarz Miasta: Sylwia Malicka  wew. 133 (32) 624-92-33
  Skarbnik Miasta: Lucyna Nędza wew. 105 (32) 624-92-05
  Przewodniczący Rady Miejskiej:

Bogusław Gucik

wew. 118 (32) 624-92-18

 Wydział Organizacyjno – Administracyjny

 

Kierownik Wydziału:        Marta Dobrowolska      wew. 225    (32) 624-92-55

Sekretariat Burmistrza     Magdalena Siuda       wew. 101     (32) 624-92-01


Biuro Podawcze:

                                          Jolanta Putek                wew. 102     (32) 624-92-02

                                          Monika Bolek                wew. 236     (32) 624-92-66

Archiwum zakładowe:

                                        Monika Bolek            wew. 102       (32) 624-92-02


Sprawy administracyjne:

                                        Marta Jekiełek                 wew. 137       (32) 624-92-37

                                       Katarzyna Furga           wew. 145       (32) 624-92-45
 

Referat Biura Rady Miejskiej

 

Kierownik Referatu:      Agnieszka Dobrowolska    wew.   116    (32) 624-92-16

                                       Katarzyna Furga                   wew.   145     (32) 624-92-45

 

Wydział Rozwoju, Bezpieczeństwa i Cyfryzacji

Kierownik Wydziału:       Magdalena Kozak               wew. 234       (32) 624-92-64

Informatycy:                     Marcin Niedzielczyk           wew.  130     (32) 624-92-30

                                           Patryk Bojdak                    wew.  237     (32) 624-92-67

Zarządzanie kryzysowe:  Grzegorz Korczak              wew. 104     (32) 624-92-04

 

 

Biuro Promocji

Eliza Jarguz-Banasik       wew. 122     (32) 624-92-22

Marcin Franaszek             wew. 144      (32) 624-92-44

 

 

Wydział Spraw Obywatelskich

 

Kierownik Wydziału:         Roma Bigaj                        wew. 138      (32) 624-92-38


Działalność gospodarcza:  

                                         Katarzyna Wiażewicz            wew.  138        (32) 624-92-38      


Sprawy społeczne:

 

                                        Karolina Kudas                        wew.140          (32) 624-92-40

 

Referat ewidencji ludności i dowodów osobistych:

Kierownik Referatu:       Sylwia Smolik                           wew. 114           (32) 624-92-14

Ewidencja ludności, dowody osobiste:

                                          Sylwia Smolik                            wew. 114          (32) 624-92-14

                                         Agnieszka Domagała               wew. 232          (32) 624-92-62

 

Wydział Finansowo – Budżetowy

 

 

Kierownik Wydziału:       Magdalena Fil                         wew. 228         (32) 624-92-58

 

Referat Budżetu i Księgowości:

                  Kierownik Referatu:    Karolina Bassara        wew. 228          (32) 624-92-58

 

Księgowość budżetowa, planowanie budżetu:

 

                                         Rafał Martyka                          wew.148             (32) 624-92-48 

                                         Żaneta Drabiec                       wew. 109             (32) 624-92-09

                                         Mirosława Kud                        wew. 109             (32) 624-92-09

 

 Księgowość budżetowa:

                                      

                                     Joanna Etmańska                          wew. 108            (32) 624-92-08

                                     Angelika Chmielewska-Ptak          wew. 135           (32) 624-92-35

                                     Joanna Piwowarczyk                     wew. 135           (32) 624-92-35

                                     Marta Gawlik                                  wew. 108            (32) 624-92-08

 

 Realizacja faktur:

                                    Beata Batko                               wew. 119            (32) 624-92-19

Płace i umowy zlecenia:

                                     Katarzyna Bochenek                 wew. 110             (32) 624-92-10

                                     Dorota Wierzbic                          wew. 110            (32) 624-92-10

 


Kasa:

                                    Małgorzata Bogacz                      wew. 119             (32) 624-92-19

 

Wydział Podatków Lokalnych

 

Kierownik Wydziału:       Aneta Smalcerz                           wew. 120             (32) 624-92-20

Z- ca Kierownika Wydziału: Agata Kania                           wew. 227             (32) 624-92-57


Wymiar podatków od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

                                               Agata Kania                             wew.  227   (32) 624-92-57

Podatek od środków transportu:

                                              Anna Domagała                      wew. 227   (32) 624-92-57

Księgowość podatkowa: 

                                              Elżbieta Figiel                           wew. 107      (32) 624-92-07

                                              Ewa Pichner                             wew. 107      (32) 624-92-07

                                              Małgorzata Bies                        wew. 147      (32) 624-92-47

 

 

Wymiar podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych, podatek rolny od osób prawnych:

                                              Edyta Bużyk                              wew. 226       (32) 624-92-56

                                             Aleksandra Szałaj                      wew. 146       (32) 624-92-46

                                             Jagoda Ptasińska-Aksamit        wew. 226       (32) 624-92-56

                                             Aleksandra Kuszczak                wew. 226       (32) 624-92-56

 

Wydział Dróg i Gospodarki Komunalnej 

 

Kierownik Wydziału:   Urszula Miziołek           wew. 134    (32) 624-92-34

 

Z-ca Kierownika Wydziału:     Maciej Kasperczyk       wew. 132     (32) 624-92-32

 

Drogi gminne:

                                      Bartosz Waligóra           wew. 132      (32) 624-92-32

                                      Agnieszka Polus            wew. 132      (32) 624-92-32

 

Gospodarka komunalna:

                                     Mateusz Jamiłowski       wew. 127       (32) 624-92-27

                                     Anna Satora                   wew. 127       (32) 624-92-27

 

Wydział Ochrony Środowiska

 

Kierownik Wydziału:    Kornelia Walatek              wew. 231        (32) 624-92-61

                                       Magdalena Bielawa         wew. 238         (32) 624-92-68

                                       Karolina Gruszka             wew. 221         (32) 624-92-51

                                       Bożena Korba                  wew. 221         (32) 624-92-51

                                      Katarzyna Kamińska        wew. 235         (32) 624-92-65

                                      Patrycja Krupa                 wew. 239         (32) 624-92-69

 

 

 

Wydział Architektury, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

 

Kierownik Wydziału:       Anna Gój                wew. 115       (32) 624-92-15  

 

Architektura:

                                    Magdalena Ciuba          wew. 124       (32) 624-92-24

                                    Katarzyna Walusiak       wew. 124       (32) 624-92-24

                                    Joanna Bąk                    wew. 124       (32) 624-92-24

 

Obrót nieruchomościami:

                                     Elżbieta Doros               wew. 129        (32) 624-92-29

 

 

 Komunalizacja mienia, dzierżawy:

                                    Katarzyna Marchewka     wew. 128        (32) 624-92-28

 

Podziały i rozgraniczenia:

  Z-ca Kierownika:       Anna Matyja                          wew. 129        (32) 624-92-29

                                      Edyta Gołda                          wew.  229       (32) 624-92-59

                                      Leszek Kania                        wew. 229        (32) 624-92-59

 

 

Użytkowanie wieczyste:

                               Barbara Polak                         wew. 128        (32) 624-92-28

 

 

Wydział Inwestycji

Kierownik Wydziału:   Magdalena Szafran      wew. 113    (32) 624-92-13

 

             Z-ca Kierownika:            Paweł Morawiecki           wew. 111    (32) 624-92-11

                                                        Agnieszka Wojtaczka     wew. 106    (32) 624-92-06

           Gł. spec. ds. budowy krytej pływalni: 

                                                       Tomasz Chromicz         wew. 111    (32) 624-92-11

 

Samodzielne Stanowiska Pracy

 

Audyt wewnętrzny:

Anna Pietrasiewicz-Rybak  SP4zOl,   ul. Paderewskiego 2    (32) 627-13-84

 

Radcy prawni: 

Eryk Biesik     wew.  126    (32) 624-92-26

 

 

Urząd Stanu Cywilnego

 

 

Kierownik USC:             Renata Wosik        wew. 117     (32) 624-92-17

Z-ca Kierownika:           Markiza Duda        wew. 117     (32) 624-92-17

 

Wydział Oświaty

Kierownik Wydziału:   Magdalena Koperniak    wew.  139    (32) 624-92-39 

                                          Marzena Smalec            wew. 143     (32) 624-92-43

                                         Katarzyna Siba               wew. 131     (32) 624-92-31

                                         Aneta Pędziałek              wew. 131     (32) 624-92-31

 

Biuro ds. Kadr i Szkoleń

Kierownik Biura:           Ilona Mitoraj                    wew. 123    (32) 624-92-23

                                       Katarzyna Pilarska          wew. 123    (32) 624-92-23

 

Biuro ds. Zamówień Publicznych

Kierownik Biura:         Gabriela Bury                 wew.  125     (32) 624-92-25

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

 Przewodniczący:                              Robert Cebula                                     (32) 627-40-77

 

Pion Ochrony – Kancelaria Tajna:  Grzegorz Korczak        wew.  104        (32) 624-92-04

 

 

 

Jednostki Organizacyjne

Libiąskie Centrum Kultury              (32) 627 12 62,              (32) 627 37 08

Zarząd Mienia Komunalnego         (32) 627 73 38

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli   (32) 627 18 41

Ośrodek Pomocy Społecznej         (32) 627 78 25,              (32) 627 74 66

Świetlica Środowiskowa                 (32) 627 35 28

Miejska Biblioteka Publiczna          (32) 627 75 77

Jednostki oświatowe