• Szczegółowe informacje dotyczące dowodu osobistego znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pod linkiem  (zobacz)

 

  •   Wniosek o wydanie dowodu osobistego (zobacz)
  •   Skorzystaj z Rejestru Danych Kontaktowych (RDK)  (zobacz)
  • Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) (zobacz)

 

 

SPRAWĘ ZAŁATWIAWydział Spraw Obywatelskich 
Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Urzędu Miejskiego w Libiążu
ul. Działkowa 1 – pokój nr 8
parter, tel. 32 624-92-14, 32 624-92-62
e-mail: sylwia.smolik@libiaz.pl / agnieszka.domagala@libiaz.pl