Urząd Stanu Cywilnego

 

 

Zadania realizowane przez urząd stanu cywilnego są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej.

Poniżej znajduje się link z informacją na temat poszczególnych zadań opracowany
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

https://mswia.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/

 

Nr konta do opłaty skarbowej:
47 1240 4155 1111 0010 6069 7364

Nr Konta dla wpłat wnoszonych z zagranicy:
PL47124041551111001060697364 SWIFT CODE PKOPPLPW

 

 

Wysokość opłat skarbowych pobieranych
przez Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

                                            Skorzystaj z Rejestru Danych Kontaktowych (RDK)  (zobacz)

 

Dodatkowych informacji udziela Urząd Stanu Cywilnego w Libiążu

(pokój nr 102 – I piętro)

usc@libiaz.pl

tel. 32 624 92 17