Całkowita wartość projektu: 8 719 827,35 zł

Łączna wartość dofinansowania z RPO WM: 5 410 178,04 zł

w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 4 688 820,97 zł

Udział środków własnych Gminy Libiąż w projekcie wyniósł: 1 803 392,79 zł

Wszystkie obiekty, które powstały w wyniku realizacji projektu, są dostosowane do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Zadanie 1

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie skrzyżowania ulic: 1 Maja, Chrzanowskiej i Oświęcimskiej w Libiążu

Wydano: 1 333 894,07 zł
Dofinansowanie UE: 657 571,27 zł

Więcej informacji o inwestycji:

Dworzec autobusowy Libiąż

Zadanie 2

Przebudowa budynku dworca kolejowego PKP w celu przystosowania go do potrzeb osób starszych

Wydano: 1 376 221,56 zł
Dofinansowanie UE: 739 629,13 zł
Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 113 756,28 zł   
Wkład Gminy Libiąż 284 461,83 zł


koszty niekwalifikowane (Gmina Libiąż): 2 096,71 zł
koszty poza projektem (Gmina Libiąż): 236 277,61 zł

Więcej informacji na temat projektu:

Ruszyła rekrutacja do Dziennego Domu Senior + w Libiążu

Regulamin i akty prawne dotyczące funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ w Libiążu

Zadanie 3

Kompleksowa modernizacja MORS przy ul. Piłsudskiego w Libiążu na cele wypoczynku rodzinnego

Wydano: 592 651,62 zł
Dofinansowanie UE: 398 525,89 zł

MORS jest czynny codziennie przez cały rok w godzinach od 7.00 do 22.00 (za wyjątkiem terenu basenu letniego i wodnego placu zabaw, które są otwarte w sezonie letnim). Wejście od strony ul. Piłsudskiego.

Basen letni i wodny plac zabaw są czynne codziennie w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia w godzinach od 9.00 do 19.00. Wejście od strony ul. Piłsudskiego oraz od strony ul. Wesołej.

Więcej informacji na temat inwestycji:

Otwarcie wodnego placu zabaw w Libiążu

Letni basen w Libiążu jest już otwarty

Zadanie 4

Modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu przy ul. Piłsudskiego 4 w Libiążu

Wydano: 1 416 842,25 zł
Dofinansowanie UE: 637 499,99 zł

Fundacja Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej, który mieści się w zmodernizowanym budynku przy ul. Piłsudskiego 4 w Libiążu jest czynny codziennie w godzinach 7.00-19.00.

Od godz. 7.00-15.00 działają Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Od godz. 15.00-19.00 działa Świetlica Terapeutyczna.

Więcej informacji na temat inwestycji:

Po remoncie Warsztat Terapii Zajęciowej w Libiążu wygląda imponująco

Gmina Libiąż nie zapomina o niepełnosprawnych

Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej w Libiążu

Zadanie 5

Adaptacja skrzydła budynku Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu na potrzeby przedszkola z oddziałami integracyjnymi

Wydano:  1.443.321,21 zł
Dofinansowanie UE:  861.254,61 zł

Przedszkole Samorządowe nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Libiążu mieści się przy ul. Paderewskiego 2 i jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 16.00.

Zadanie 6

Zagospodarowanie terenu wokół budynku komunalnego przy ul. Gen. Andersa 9 w Libiążu na cele wypoczynku rodzinnego

Wydano: 1 175 965,24 zł

Dofinansowanie UE: 635 845,58 zł

Obiekt jest ogólnodostępny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Początek formularza