Gmina Libiąż, jako pierwsza w powiecie chrzanowskim, dołącza do grona samorządów przyjaznych seniorom. Burmistrz Jacek Latko podpisał porozumienie o współpracy z krakowskim Stowarzyszeniem Manko.  Mieszkańcy w wieku 60+ będą mogli korzystać z ogólnopolskiej karty seniora, uprawniającej do wielu zniżek. Do udziału w programie zapraszamy także lokalnych przedsiębiorców.

– Libiąski samorząd od zawsze otacza seniorów szczególną opieką. To właśnie tu powstał pierwszy w powiecie chrzanowskim Dzienny Dom Senior+. Możemy się pochwalić prężnie działającym Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Mamy kilkadziesiąt aktywnych stowarzyszeń, które zrzeszają także osoby 60+ i działają na ich rzecz. Przystąpienie do Programu „Gmina Przyjazna Seniorom”, to kolejny krok w polityce senioralnej Libiąża. Społeczeństwo się starzeje. Dostrzegamy to i staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom tych osób – mówi burmistrz Libiąża Jacek Latko.

16 czerwca w Libiążu odbędzie się oficjalna inauguracja Programu „Gmina Przyjazna Seniorom”. Przedstawiciele Stowarzyszenia Manko zaprezentują jego założenia i opowiedzą o doświadczeniach innych samorządów. Burmistrz Jacek Latko odbierze też z rąk prezesa Łukasza Salwarowski oficjalny certyfikat „Gminy Przyjaznej Seniorom”. Wręczone zostaną pierwsze ogólnopolskie karty seniora uprawniające ich posiadaczy do zniżek w całym kraju oraz certyfikaty dla lokalnych przedsiębiorców i instytucji wspierających środowisko osób starszych.

Mamy nadzieję, że z czasem do programu będą włączać się kolejne firmy, oferując seniorom zniżki na zakupy czy usługi. Wysłałem do przedsiębiorców list z zaproszeniem do współpracy. Liczę na duży odzew – wyjaśnia burmistrz Jacek Latko.

Korzyści z włączenia się gminy Libiąż do programu, to nie tylko zniżki dla seniorów, ale także ich bezpłatny udział w corocznych Ogólnopolskich Senioraliach w Krakowie, gdzie mogą się integrować i aktywnie spędzać wolny czas.

Z kolei przedstawiciele samorządu będą mogli brać udział w ogólnopolskiej konferencji i szkoleniu z zakresu srebrnej gospodarki i polityki senioralnej. Otrzymają także doradztwo w zakresie tworzenia i rozwoju Rady Seniorów, UTW, Klubów Seniorów czy medium seniorskiego (jeżeli powstanie) oraz wsparcie w organizacji Dnia Seniora lub Senioraliów. Libiąscy seniorzy zyskają możliwość udziału w ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych z zakresu świadomości konsumenckiej, stylu życia, aktywizacji, praw pacjenta i dostępności. Jako „Gmina przyjazna seniorom” Libiąż ma też zagwarantowaną promocję w Ogólnopolskim Magazynie „Głos Seniora” oraz innych nośnikach medialnych (m.in. Facebook, mailing – zasięg 150 tys. odbiorców miesięcznie). Program zakłada także pozyskiwanie nowych firm honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora w Polsce i za granicą, bezpłatny udział firm z samorządu partnerskiego w programie, a także ich promocję w Polsce i za granicą.

Przedsiębiorcy z gminy Libiąż, którzy chcieliby się włączyć do programu, proszeni są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Libiążu pod numerem telefonu 32 627 78 25, wew.30.